Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Naruszenie przepisów o właściwości podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji

Z wokandy. Naruszenie przepisów o właściwości podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji fotolia.pl

WSA w Gdańsku stwierdził nieważność decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie odebrania nienależnego świadczenia "Dobry Start" stronie, przez naruszenie przepisów o właściwości. Sąd wskazał, że decyzja o odebraniu świadczenia wydana została przez organ nieodpowiedni, a więc przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a nie właściwy terenowo oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który od roku 2020 r., przejął kwestię przyznawania i wypłaty świadczeń z programu "Dobry Start" czyli 300 plus, co poskutkowało stwierdzeniem nieważności tej decyzji, o co wniósł skarżący. 

Wójt Gminy działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. (Dz.U. 2021 poz. 1092) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry Start uchylił prawo do świadczenia stronie.

Strona ubiegająca się o świadczenie "Dobry Start" we wniosku wskazała, że dziecko w roku szkolnym 2021/2022 będzie uczęszczało do szkoły. Wójt po przyznaniu świadczenia w lipcu 2021r. otrzymał informację w Raporcie Usług Grupowych, z którego wynikało, że syn strony nie był uczniem w danym roku szkolnym. W związku z tym wezwano stronę do złożenia wyjaśnień, a ona oświadczyła, że syn jest studentem I roku na Uczelni Wyższej.

Organ wskazał, że świadczenie Dobry Start przysługuje z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, dotychczasowej szkole gimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej, szkole artystycznej, a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. Wskazano, że mając na uwadze obecny stan prawny, świadczenie nie przysługiwało z uwagi na brak przez syna statusu ucznia w szkole lub statusu osoby uczącej się.

Po rozpoznaniu sprawy SKO utrzymało w mocy decyzję organu I instancji. Potwierdziło, że pod pojęciem osoby uczącej się należy rozumieć osobę pełnoletnią, uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnioną, o której mowa w ustawie.

W skardze wniesionej do WSA strona zarzuciła SKO, że organ nie zawiadomił o możliwości wniesienia dodatkowych dowodów oraz o możliwości wypowiedzenia się i ustosunkowania się do ww. kwestii. Naruszono przepisy postępowania – akt wydał niewłaściwy organ, gdyż świadczenie uchylił kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do odzyskania wypłaconego nienależnie świadczenia, jest wydanie przez właściwy organ, a więc Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowo zasługiwał na uwzględnienie zarzut niezawiadomienia skarżącego o możliwości wniesienia dodatkowych dowodów oraz o możliwości wypowiedzenia się i ustosunkowania się do ww. kwestii stanowiło to naruszenie art. 10 k.p.a.

Wobec naruszenia przepisów o właściwości – stwierdzono nieważność decyzji.

 

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2022 r. III SA/Gd 1018/21

 

Sob., 16 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka