Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiana wzorów zezwolenia na wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. MI prezentuje rozporządzenie

Zmiana wzorów zezwolenia na wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. MI prezentuje rozporządzenie fotolia.pl

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (nr z wykazu 329).

Projektowane rozporządzenie jest podyktowane wejściem w życie z dniem 12 maja 2023 r. ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu zlikwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 803). Na mocy tej ustawy do Kodeksu postępowania administracyjnego został dodany art. 127 § 1a, który stanowi, że decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna.

Decyzje administracyjne w postępowaniu o wydanie przedsiębiorcom m. in. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego są zatem decyzjami, o których mowa w art. 127 § 1a Kpa.

Co się zmieni?

Dodanie do Kpa art. 127 § 1a spowodowało konieczność zmiany treści załączników 1-6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

W praktyce dojdzie do zmiany treści pouczeń zawartych w ww. załącznikach, w celu ich dostosowania do aktualnego stanu prawnego wynikającego z nowelizacji Kpa.

Przepisy przejściowe

Projekt rozporządzenia zawiera również przepisy przejściowe, w myśl których:

  •  zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym i wypisy z tych licencji,
  • licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
    i wypisy z tych licencji,
  • licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką i wypisy z tych licencji,
  • licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy i licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób,

wydane zgodnie z wzorami określonymi w dotychczasowych przepisach zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych lub ich  cofnięcia. Oznacza to brak konieczności wymiany ww. zezwoleń i licencji w celu dostosowania do nowych wzorów.

Co z dotychczasowymi formularzami zezwoleń i licencji?

Będą one mogły być wykorzystywane do dnia 31 grudnia 2024 r.

Projektodawcy wskazują, że w posiadaniu organów udzielających uprawnień przewozowych znajdują się niewykorzystane formularze zezwoleń i licencji, zgodnie z wzorami określonymi w obecnie obowiązujących przepisach.

Zatem stosowanie dotychczasowych formularzy do dnia 31 grudnia 2024 r. pozwoli na ich efektywne wykorzystanie, ograniczając jednocześnie koszty finansowe powstałe z tytułu zmiany przepisów.

Z treścią projektu rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Śr., 16 Sp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak