Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Maksymalny okres wycofania pojazdu z ruchu należy liczyć od dnia wydania decyzji

Maksymalny okres wycofania pojazdu z ruchu należy liczyć od dnia wydania decyzji fotolia.pl

Maksymalny okres wycofania pojazdu z ruchu, wskazany w art. 78a ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (p.r.d.) należy liczyć od dnia wydania decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy poprzez kolejne decyzje stanowiące przedłużenie tego okresu, o ile nie nastąpiła przerwa rozumiana jako ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu. Zatem powyższe ograniczenie czasowe dotyczy "kontynuowanego" i "nieprzerwanego" okresu czasowego od dnia wydania pierwszej decyzji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, rozpatrując skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję starosty w przedmiocie czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

WSA stwierdził, że nie jest zasadne kwalifikowanie „nowego” wniosku o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu jako wniosku o „przedłużenie” i zaliczanie tego okresu do poprzedniego okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, gdy w międzyczasie pojazd został już dopuszczony do ruchu. Otóż sam fakt wygaśnięcia decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu powoduje jego ponowne dopuszczenie do ruchu. Datą ponownego dopuszczenia będzie zatem pierwszy dzień, w którym właściciel pojazdu może odebrać w siedzibie organu rejestrującego dowód rejestracyjny oraz tablice, tj. po upływie ostatniego dnia czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Jednocześnie Sąd zauważył, że okoliczności takie jak pandemia, sytuacja finansowa czy też sytuacja rynku pracy pozostają bez wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiocie czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Ponadto ustawodawca nie określił minimalnego okresu, po którego upływie "nowy" wniosek może zostać złożony po ponownym dopuszczeniu pojazdu do ruchu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dn. 11 marca 2022 r., syg. II SA/Gl 1612/21. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Źródło: CBOSA

Pt., 29 Kw. 2022 0 Komentarzy
Maciej Barmosz
Redaktor Maciej Barmosz