Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

MF przygotuje formularz rozliczania środków z Funduszu Pomocy na oświatę

MF przygotuje formularz rozliczania środków z Funduszu Pomocy na oświatę fotolia.pl

10 maja br. odbyło się spotkanie Zespołu ds. monitorowania finansów oświaty poświęcone kwestii finansowania edukacji dzieci z Ukrainy, a także bieżącym problemom oświatowym.

Dyrektor Jerzy Jakubczuk z MEiN wyjaśnił, że finansowanie dzieci z Ukrainy w przedszkolach bez względu na wiek zostało ustalone na poziomie jednej kwoty tj. w roku 2022 na poziomie ok. 4800 zł. Inaczej ma się sytuacja w przypadku dzieci polskich w przedszkolach, gdzie na dzieci do lat 6 samorządy otrzymują dotację z budżetu państwa w wysokości 1506 zł, natomiast dzieci w wieku od 6 lat objęte są finansowaniem subwencyjnym w wysokości ok. 4800 zł. 

Kolejnym tematem była kwestia wykorzystania na zadania oświatowe środków Funduszu Pomocy. Resorty finansów i edukacji wydały już w tym zakresie interpretację, o której pisaliśmy tutaj. Jednak w dalszym ciągu samorządy mają wątpliwości co do sposobu wykorzystania tych środków. Na prośbę przedstawicielki ZPP, aby resorty przedstawiły stanowisko, że środki Funduszu na poziomie dysponowania mają charakter taki jak część oświatowa subwencji ogólnej padła odpowiedź, że nie jest to możliwe bowiem w przypadku subwencji istnieje zbyt duża swoboda a środki Funduszu mogą zostać wykorzystane tylko na realizację dodatkowych zadań edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy (ale w tym zakresie jednak MF i MEiN dopuszcza swobodę). Dodatkowo w najbliższym czasie ma zostać udostępniony formularz rozliczenia tych środków, który jak zapewnił minister Sebastian Skuza ma zawierać tylko pozycje dotyczące wysokości wykorzystanych i niewykorzystanych środków. Przedstawicielka ZPP zauważyła, że w przypadku oświaty fikcją jest mówienie o niewykorzystanych środkach ponieważ, kwoty przekazywane są z Funduszu na podstawie danych o liczbie dzieci z systemu informacji oświatowej. 

W drugiej części spotkania po raz kolejny powrócił temat finansowania przedszkoli i oświaty w ogóle. Resort edukacji standardowo przygotował prezentację obrazującą wydatki oświatowe w zestawieniu z dochodami ogółem samorządów, pomimo, że kilkakrotnie strona samorządowa zespołu prosiła o większą szczegółowość tj. odniesienie wydatków oświatowych do dochodów oświatowych. Dyrektor Jerzy Jakubczuk zauważył, że opracowane zestawienie jest zgodne z przepisami dotyczącymi zasad finansowania oświaty. Przedstawicielka UMP zwróciła się jednak z wnioskiem, aby na potrzeby prac zespołu ds. monitorowania finansów oświaty MEiN przygotowało zestawienie statystyczne, o które prosi strona samorządowa. Dodatkowo przedstawicielka UMP poprosiła o prezentację na temat sytuacji finansowej JST w pierwszym kwartale 2022 r. w odniesieniu do lat poprzednich. 

Przedstawicielka ZWRP dopytywała o plany dotyczące finansowania szkół przy podmiotach leczniczych. Dyrektor Jerzy Jakubczuk odpowiedział, że jest jeszcze za wcześnie, aby rozmawiać o projekcie algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. jednak zapewnił, że resort weźmie pod uwagę sytuację pandemiczną i okresy nauczania zdalnego, a co za tym idzie sposób naliczania środków dla szkół przyszpitalnych zostanie przygotowany tak aby nie doprowadzić do zaniżenia subwencji w tym zakresie.

Na zakończenie, przedstawiciel ZMP zaproponował aby kolejne spotkanie odbyło się w czerwcu i poprosił resorty o przygotowanie na ten termin informacji: o założeniach do projektu budżetu na 2023 r. oraz o skutkach finansowych projektu nowelizacji Karty Nauczyciela i projektu zmian w finansowaniu zadań oświatowych Pana Posła Bartłomieja Wróblewskiego (druk nr 2206).

Pt., 13 Mj. 2022 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka