Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: Wójt, jako zarządca cmentarza

WSA: Wójt, jako zarządca cmentarza fotolia.pl

WSA w Gorzowie Wielkopolskim orzekł, że wójt jest uprawniony do sprawowania zarządu cmentarzami, a w konsekwencji to do jego kompetencji należy, czy będzie samodzielnie wykonywał ten zarząd, czy też przez administratora, kto będzie administratorem, jaki zakres swych uprawnień powierzy administratorowi.

Przedmiotem kontroli w niniejszej sprawie była uchwała w przedmiocie regulaminu cmentarzy komunalnych. Tego rodzaju uchwały podejmowane są na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g., który stanowi, iż na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a więc m.in. cmentarzy.

Regulaminy wydawane na podstawie tego przepisu nie mogą być utożsamiane z przepisami porządkowymi. Użyte pojęcie "zasady i tryb korzystania" zawiera w sobie kompetencję organu stanowiącego gminy do formułowania w stosunku do terenów i urządzeń użyteczności publicznej norm i zasad prawidłowego postępowania, ustalania obowiązujących reguł zachowania się, określenia ustalonego porządku. Oznacza to konsekwencji uprawnienie rady gminy do wprowadzania reguł dotyczących sposobu zachowania się podmiotów, które przebywają na terenach lub obiektach o jakich mowa w art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g.

Na podstawie cytowanego przepisu aktu prawa miejscowego, organ stanowiący gminy jest ograniczony obowiązującym porządkiem prawnym, którego nie można w dowolny sposób modyfikować i naruszać.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 u.s.g. do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. W myśl zaś art. 2 ust. 1 u.c.c.z. utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwości wójtów, na których terenie cmentarz jest położony. Przepis ten posługuje się pojęciem zarządu, które jest szersze od administrowania. Do kompetencji wójta należy, czy będzie samodzielnie wykonywał ten zarząd, czy też przez administratora, kto będzie administratorem, jaki zakres swych uprawnień powierzy administratorowi. W związku z tym niezgodne z prawem są przepisy regulaminu, w których mowa jest o administratorze i dokonywanych przez niego czynnościach.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 stycznia 2017 r. II SA/Go 1017/16

Wt., 13 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka