Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w e-usługach

Zmiany w e-usługach fotolia.pl

Zainteresowanie Polaków e-usługami nie słabnie – w sumie od początku roku założono już ponad 1,6 mln nowych Profili Zaufanych. W piątek 27 maja, do wybranych e-usług zostały wprowadzone zmiany umożliwiające wymeldowanie i zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz powrotu z takiego wyjazdu całkowicie online (od razu w momencie zgłoszenia online bez czekania na rozpatrzenie wniosku przez urzędnika). A także uruchomione zostały nowe e-usługi pozwalające na wnioskowanie o udostępnianie danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych drogą elektroniczną.

Już ponad 14 milionów Polaków korzysta z profilu zaufanego, a co za tym idzie może załatwiać swoje sprawy urzędowe on-line. Dziś bez wychodzenia z domu możemy złożyć wniosek o 500+, zameldować się, zarejestrować swoje nowonarodzone dziecko, a także zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu. A to tylko niektóre, najpopularniejsze e-usługi. Od dziś paleta możliwości oferowanych obywatelom i instytucjom przez e-administrację rozszerza się m.in. o możliwość automatycznego wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego od razu w momencie wysłania zgłoszenia, rejestracji wyjazdu lub powrotu z wyjazdu za granicę na pobyt stały lub czasowy także od razu po wysłaniu zgłoszenia czy wnioskowanie o udostępnianie niektórych danych z rejestrów.

Nowa odsłona e-usług:

  • Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego. Wymeldowanie siebie lub swojego niepełnoletniego dziecka można już załatwić całkowicie online bez czekania aż wniosek elektroniczny obsłuży urzędnik. Rejestracja wymeldowania następuje bezpośrednio w rejestrze, a usługa jest bezpłatna. Usługi dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-stalego lub https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-czasowego.
  • Wyjazd za granicę na pobyt stały lub czasowy. Wyjazd za granicę na dłużej niż 6 miesięcy lub stały wyjazd z  Polski można zgłosić i nie czekaj aż wniosek elektroniczny obsłuży urzędnik. W przypadku wyjazdu na pobyt czasowy dodatkowo następuje wymeldowanie z pobytu czasowego, jeżeli taki był zarejestrowany, a w przypadku wyjazdu na pobyt stały następuje wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego – również bez dodatkowego wniosku i online.  Rejestracja wyjazdu lub powrotu z wyjazdu a także powiązanego wymeldowania następuje bezpośrednio w rejestrze i nie musisz czekać na rozpatrzenie i rejestrację wyjazdu. Usługa jest bezpłatna. Więcej o usłudze: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-wyjazd-za-granice lub https://www.gov.pl/web/gov/zglos-powrot-z-zagranicy.

Nowe e-usługi:

  • Udostępnianie danych z rejestru PESEL. W ramach usług udostępniania danych z rejestru PESEL możliwe jest wnioskowanie o jednostkowe dane wybranej osoby lub wnioskowanie o ustanowienie dostępu do rejestru w trybie teletransmisji. Uruchomienie usługi wnioskowania o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL umożliwia obywatelom lub uprawnionym podmiotom wnioskowanie drogą elektroniczną o pozyskanie wybranych danych ustalonej osoby z Rejestru PESEL. W ramach usługi jest możliwe złożenie stosownych pełnomocnictw, dołączenie dokumentów wskazujących prawo do pozyskania danych i wniesienie opłaty za udostępnienie danych. Natomiast usługa wnioskowania o ustanowienie dostępu do rejestru PESEL pozwala na elektroniczne złożenie wniosku, podpisanie go przez uprawnione osoby, wskazanie osoby do kontaktów technicznych i przekazanie dokumentacji technicznej do celów teletransmisji. Wnioskowanie o takie dane w przypadku obu usług odbywa się łatwo i szybko, bez potrzeby wizyty w urzędzie. Skorzystać z usług można pod adresami: https://www.gov.pl/gov/uzyskaj-dane-innej-osoby-z-rejestru-pesel i https://www.gov.pl/gov/uzyskaj-dostep-do-rejestru-pesel 
  • Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych. Usługa pozwala uprawnionym podmiotom (np. sądom czy bankom) na łatwe i szybkie wnioskowanie o udostępnianie danych dotyczących dowodów osobistych z Rejestru Dowodów Osobistych. W ramach usługi można złożyć elektronicznie wniosek o ustanowienie takiego dostępu, wskazać osoby do kontaktów technicznych i przekazać dokumentację techniczną do celów teletransmisji.  Wnioskowanie o taki dostęp odbywa się łatwo i szybko, bez potrzeby wizyty w urzędzie a dokumentację techniczną do ustanowienia dostępu wnioskodawca otrzyma od razu po złożeniu wniosku. Wniosek można złożyć: https://www.gov.pl/gov/uzyskaj-dostep-do-rejestru-dowodow-osobistych.

Wdrożenie usług jest realizacją zapisów ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1978), a w szczególności art. 1 i art. 3.

Źródło: Cyfryzacja KPRM

Wt., 31 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś