Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zasady wypłaty odszkodowania za uszkodzone części pojazdów

Zasady wypłaty odszkodowania za uszkodzone części pojazdów fotolia.pl

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.
Uchwała SN z 12 kwietnia 2012 roku, sygn. III CZP 80/11

Przytoczona uchwała została podjęta w odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych: „Czy w świetle art. 363 § 1 k.c. w związku z 361 § 2 k.c., poszkodowany dochodzący roszczenia w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych może domagać się w przypadku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, w którym zachodzi konieczność wymiany uszkodzonych części, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych ?". Zagadnienie to było wywołane praktyką stosowaną przez wielu ubezpieczycieli, a polegającą na wycenie uszkodzenia pojazdu według ceny koniecznych do wymiany części pomniejszonej o odpis amortyzacyjny tej części. W praktyce zatem właściciel pojazdu otrzymywał nie kwotę wystarczającą na zakup nowej części, lecz hipotetyczną wartość uszkodzonej części (w przypadku starszych pojazdów czasami symboliczną).

Wt., 8 Mj. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski