Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nadzór nad SKP: Brak ważnego poświadczenia zgodności jako podstawa zakazania prowadzenia działalności

Nadzór nad SKP: Brak ważnego poświadczenia zgodności jako podstawa zakazania prowadzenia działalności fotolia.pl

Czy brak ważnego poświadczenia zgodności wydanego przez Dyrektora TDT i prowadzenie w tym czasie badań technicznych pojazdów stanowi podstawę do wydania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów?

Odpowiedź: Tak. Prowadzenie badań technicznych bez ważnego poświadczenia TDT stanowi podstawę (art. 83b ust. 2 pkt 3 lit. c Prawa o ruchu drogowym) do wydania decyzji o zakazie prowadzenia działalności i skreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej.

Art. 83 ust. 3 prd zawiera katalog warunków, które musi spełnić przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów. Należy do nich posiadanie poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Poświadczenie wydaje Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

Sądy administracyjne wskazują, że utrata ważności przez dotychczasowe poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań, powoduje, że przedsiębiorca przestał spełniać warunek z art. 83 ust. 3 pkt 5 prd, to jest jeden z warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów. Utrata ważności przez rzeczone poświadczenie, które ma formę decyzji administracyjnej, powoduje, że przestaje ono funkcjonować w obrocie prawnym i przedsiębiorca nie może się nim skutecznie legitymować, mimo wymogu z art. 83 ust. 3 pkt. 5 prd (zob. wyrok WSA w Poznaniu z 24.09.2015 r., sygn. akt III SA/Po 403/15).

Warto zaznaczyć, że łączne spełnianie przez przedsiębiorcę warunków określonych w art. 83 ust. 3 prd (w tym posiadanie ważnego poświadczenia TDT) jest konieczne nie tylko na etapie ubiegania się o rozpoczęcie działalności SKP, ale również przez cały czas jej prowadzenia (zob. wyrok WSA we Wrocławiu z 10.02.2016 r., sygn. akt III SA/Wr 854/15).

Pt., 21 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak