Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nadzór nad OSK i SKP: Jak ustalać niekaralność podmiotów podlegających kontroli?

Nadzór nad OSK i SKP: Jak ustalać niekaralność podmiotów podlegających kontroli? fotolia.pl

Jak weryfikować przedsiębiorców prowadzących SKP (oraz diagnostów) i OSK (oraz instruktorów i wykładowców) pod kątem karalności? Czy wystarczy poprzestać na oświadczeniu przedsiębiorcy? Czy można wysłać zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego?

Odpowiedź: Niekaralność należy ustalać poprzez wystąpienie do Krajowego Rejestru Karnego. Poprzestanie na oświadczeniu jest niewystarczające.

Starosta jest uprawniony do ustalenia niekaralności w KRK, bowiem zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie.

Nadzór nad SKP i diagnostami został określony w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Z kolei nadzór nad OSK, instruktorami i wykładowcami reguluje ustawa o kierujących pojazdami. Oznacza to, że wobec ww. podmiotów starosta legitymuje się przesłanką uzyskania informacji z KRK.

Uzyskanie informacji z KRK jest dla starosty bezpłatne, bowiem zgodnie z art. 24 ust. 1 zd. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, od uiszczenia opłaty zwolnione są podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 i 11 oraz organy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej występujące o wydanie informacji dla celów prowadzonego postępowania karnego lub administracyjnego.

Podsumowując, spełnianie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej zgodnie z Prawem o ruchu drogowym i ustawą o kierujących pojazdami podlega kontroli. Zatem starosta nie może poprzestać na przyjmowaniu oświadczeń o spełnieniu warunków do prowadzenia takiej działalności (w tym niekaralności za określone przestępstwa), ale powinien spełnienie tych warunków zweryfikować w trakcie prowadzenia czynności z zakresu nadzoru lub kontroli nad działalnością nad SKP i OSK.

Czw., 20 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak