Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kontrola OSK: Czy każda pielęgniarka może przeprowadzać szkolenie z zakresu pierwszej pomocy?

Kontrola OSK: Czy każda pielęgniarka może przeprowadzać szkolenie z zakresu pierwszej pomocy? fot.pixabay

Czy do przeprowadzania szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy uprawniona jest każda pielęgniarka, czy może pielęgniarka legitymująca się określonymi tytułami lub specjalizacjami?

Odpowiedź: Ustawodawca w zakresie nauki udzielania pierwszej pomocy przeprowadzanej w formie wykładów i zajęć praktycznych, która stanowi nierozłączny element procesu szkolenia kierowców ustalił wymóg przeprowadzania jej nie przez dowolną osobę, lecz przez ściśle określoną osobę, tj. przez tzw. „pielęgniarkę systemu”.

Temat ten wymaga szerszego omówienia z uwagi na potencjalne wystąpienie naruszenia warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia OSK.

Po pierwsze należy wskazać na art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami (ukp), który stanowi, że szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym jest prowadzone zgodnie z programem szkolenia i obejmuje naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych.

Po drugie, zgodnie z art. 26 ust. 5 pkt 3 ukp, w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 4 zajęcia podczas szkolenia prowadzi osoba, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Przywołana ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (uPRM) w art. 8 ust. 2 reguluje, że zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem:

  1. lekarzy systemu,
  2. pielęgniarek systemu,
  3. ratowników medycznych
    - którzy otrzymują wynagrodzenie według stawki godzinowej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Z kolei definicja „pielęgniarki systemu” została zawarta w art. 3 pkt 6 uPRM i zgodnie z nią pielęgniarką systemu jest pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.

Powyższe oznacza, że prowadzenie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez pielęgniarkę niebędącą „pielęgniarką systemu” będzie prowadzeniem szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem, co w myśl art. 45 ust. 1 pkt 3 ukp stanowić będzie rażące naruszenie warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia OSK. Konsekwencją powyższego będzie orzeczenie przez starostę w drodze decyzji o zakazie prowadzenia działalności w zakresie OSK oraz o skreśleniu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK.

Czw., 13 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak