Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kontrola SKP: Czy w zawiadomieniu o wszczęciu kontroli należy określić termin jej rozpoczęcia?

Kontrola SKP: Czy w zawiadomieniu o wszczęciu kontroli należy określić termin jej rozpoczęcia? fotolia.pl

Czy w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów starosta powinien określić termin jej rozpoczęcia?

Odpowiedź: Nie. Termin kontroli nie powinien być określony w zawiadomieniu o zamiarze jej wszczęcia.

Określanie w zawiadomieniach terminów rozpoczęcia kontroli jest nieprawidłowe, bowiem nie przewidują tego przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców (PP).

Przepis art. 48 ust. 1-2 PP przewiduje jedynie, że:

  • organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 48 ust. 1 PP),
  • kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia (art. 48 ust. 2 PP).

Z kolei niezbędne elementy zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli zostały określone w art. 48 ust. 3 PP. Należą do nich:

  • oznaczenie organu,
  • data i miejsce wystawienia,
  • oznaczanie przedsiębiorcy,
  • wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli,
  • imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.

Oznacza to, że inicjując przeprowadzenie kontroli okresowych SKP, starostowie powinni dbać o prawidłowe zawiadamianie przedsiębiorców o zamiarze ich przeprowadzenia. Określanie w zawiadomieniach terminów rozpoczęcia kontroli jest błędne, bo nie przewiduje tego art. 48 PP.

Powiadamianie SKP wraz z określeniem terminu kontroli może w praktyce spowodować utrudnienia dla organu kontrolującego – przykładowo: brak możliwości przeprowadzenia prawidłowości wykonania przez diagnostów badań technicznych pojazdów, z uwagi na brak pojazdów.

Pt., 7 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak