Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy SKP można skontrolować bez zawiadomienia?

Czy SKP można skontrolować bez zawiadomienia? fotolia.pl

Czy kontrola stacji kontroli pojazdów może zostać przeprowadzona bez zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli?

Odpowiedź: Tak, jest to możliwe. Odpowiednie przepisy w tym zakresie zostały zawarte w ustawie – Prawo przedsiębiorców (PP).

Zasadą jest, że organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Samą kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia (zob. art. 48 ust. 1 i 2 PP).

Prawo o ruchu drogowym stanowi, że nadzór nad SKP sprawuje starosta, który w ramach wykonywanego nadzoru co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę stacji w zakresie określonym w art. 83b ust. 2 pkt 1 lit. a-c tej ustawy.

Nie oznacza to jednak, że starosta nie jest uprawniony do częstszego przeprowadzania kontroli SKP (w tym bez zawiadomienia). Przeprowadzenie kontroli bez zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze jej przeprowadzenia jest dopuszczalne w sytuacjach określonych w Prawie przedsiębiorców.

Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się w przypadkach, o których mowa w art. 48 ust. 11 PP, tj. m.in. w przypadku gdy:

  • przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełniania (art. 48 ust. 11 pkt 2 PP),
  • przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska (art. 48 ust. 11 pkt 4 PP).

Należy mieć jednak na uwadze, że uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się w protokole kontroli, o czym stanowi art. 48 ust. 10 PP.

Pt., 7 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak