Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Infrastruktura oraz wyposażenie niezbędne do przeprowadzania badań technicznych w stacji kontroli pojazdów

Infrastruktura oraz wyposażenie niezbędne do przeprowadzania badań technicznych w stacji kontroli pojazdów fot.pixabay

Rząd przygotował nowelizację umożliwiającą przeprowadzanie badania technicznego w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów.

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie minimalnych wymagań dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów oraz wyposażenia kontrolnopomiarowego stosowanego do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w tej infrastrukturze wynika z wprowadzenia w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym w rozdziale 3 Badania techniczne pojazdów zmian umożliwiających przeprowadzanie badania technicznego ciągnika rolniczego oraz ciągnika gąsienicowego o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, a także przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów.

Minister właściwy do spraw transportu został zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia minimalnych wymagań dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów, w której mogą być przeprowadzane badania techniczne takich pojazdów, wyposażenia kontrolno-pomiarowego stosowanego do przeprowadzenia tych badań oraz wzoru wniosku o przeprowadzenie badania technicznego pojazdu w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów.

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów, które określa szczegółowe wymagania dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów odpowiednio do zakresu wykonywanych badań technicznych oraz badanych pojazdów, jak również inne przepisy nie określają wymagań dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów oraz wyposażenia kontrolno-pomiarowego niezbędnego do przeprowadzania badań technicznych w tej infrastrukturze.

W celu umożliwienia przeprowadzania badań technicznych ciągników rolniczych oraz ciągników gąsienicowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej do 40 km/h, a także przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów niezbędne jest określenie wymagań dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów oraz określenie katalogu wyposażenia kontrolnopomiarowego stosowanego do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów.

Mając na względzie, że badanie techniczne pojazdów przeprowadza się na wniosek właściciela lub posiadacza pojazdu w załączniku do projektu rozporządzenia konieczne jest określenie wzoru wniosku o przeprowadzenie badania technicznego w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów.

Oczekiwane efekty:

  • wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów w złym stanie technicznym, co będzie skutkować podniesieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
  • pozytywny wpływ na ochronę środowiska;
  • zwiększenie dostępności przeprowadzania badań technicznych pojazdów w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów.

Źródło: RCL 

Czw., 30 Lst. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś