Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg

Nowe przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg fotolia.pl

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (poz. 1518), które z dniem 21 września 2022 r. zastąpi obowiązujące od ponad 20 lat przepisy techniczno-budowlane, czyli:

  • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Obowiązek wydania nowych przepisów techniczno-budowlanych nałożyła na Ministra Infrastruktury ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zanim jednak Sejm RP podjął decyzję o uchyleniu wszystkich przepisów techniczno-budowlanych, w resorcie infrastruktury z wyprzedzeniem zostały podjęte działania w celu opracowania nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie. Działania te określone są mianem rewolucji, ponieważ zmniejszone zostają liczby: rozporządzeń (z 3 do 1), paragrafów w tych rozporządzeniach (z około 660 do około 120) oraz załączników do rozporządzeń (z 13 do 3).

Nowe rozporządzenie w wielu wypadkach odsyła do zasad wiedzy technicznej, a ta z kolei zawarta jest m. in. we wzorcach i standardach rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury na podstawie ustawy o drogach publicznych.

Warto przypomnieć, że Minister Infrastruktury rekomendował dotychczas do stosowania 24 opracowania. Obecnie trwają prace nad kolejnymi 32 opracowaniami, w które poza autorami zaangażowane są Komitety Techniczne ds. Wzorców i Standardów. Współpraca wszystkich środowisk z obszaru drogownictwa pozwala na wypracowanie najlepszych dobrych praktyk.

Ministerstwo Infrastruktury opracowało również projekt ustawy, której celem jest zapewnienie spójności nomenklatury w przepisach z obszarów: zarządzania infrastrukturą drogową (ustawa o drogach publicznych), wykonywania robót budowlanych na drogach (Prawo budowlane) oraz ruchu drogowego (Prawo o ruchu drogowym). Ustawa o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm w dniu 7 lipca 2022 r. i obecnie jest rozpatrywana przez Senat RP.

Źródło: MI

Śr., 27 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś