Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Lokalizacja inwestycji w pasie drogowym

Z wokandy. Lokalizacja inwestycji w pasie drogowym fotolia.pl

Lokalizacja jakiejkolwiek inwestycji w pasie drogowym, która nie jest związana z gospodarką drogową i obsługą ruchu drogowego, bez zgody i to bezwarunkowej właściwego zarządu dróg jest niedopuszczalna – orzekł WSA w Warszawie.

W omawianej sprawie na skarżących nałożono obowiązek wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce utwardzonego kostką brukową pasa drogowego drogi gminnej wykonanego wzdłuż posesji, w części, która nie została uzgodniona decyzją lokalizacyjną burmistrza.

Wynikającą z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zasadą jest zakaz dokonywania w pasie drogowym jakichkolwiek czynności niesłużących drodze i urządzeniom z nią związanym, a mogących powodować ich zniszczenie, czy zmniejszenie trwałości lub mogących zagrozić bezpieczeństwu ruchu drogowego. Powołany przepis przykładowo wymienia rodzaje działań zabronionych w pasie drogowym, wskazując wśród nich zakaz lokalizowania obiektów budowlanych, urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie jest co do zasady dozwolone każdemu i może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach i na podstawie decyzji zarządcy drogi zawierającej stosowne zezwolenie (art. 39 ust. 3 udp).

Sąd stwierdził, że odstępstwo od zakazu lokalizacji ww. inwestycji w pasie drogowym jest możliwe tylko wówczas, gdy w ocenie zarządcy drogi zajęcia pasa drogowego nie zagrozi stanowi technicznemu drogi i bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Należy zauważyć, że o ile nowe brzmienie art. 39 ust. 3 udp dopuszcza możliwość umieszczania obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z zarządzaniem drogami i potrzebami ruchu drogowego wymagających zajęcia pasa drogowego, o tyle możliwe jest to wyłącznie na podstawie zezwolenia zarządcy drogi. Takie zezwolenie obligatoryjnie musi mieć formę decyzji administracyjnej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23.05.2022 r., sygn. VII SA/Wa 381/22, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Czw., 7 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak