Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: Zarejestrowany może być jedynie pojazd, który stanowi przedmiot uregulowanego prawa własności

WSA: Zarejestrowany może być jedynie pojazd, który stanowi przedmiot uregulowanego prawa własności fotolia.pl

Rejestracja pojazdu odbywa się wyłącznie na podstawie dokumentów, a organ administracyjny nie ma możliwości zarejestrowania pojazdu, jeżeli brak jest podstaw do przyjęcia, że dokumenty przedłożone przez wnioskodawcę są bezsprzecznie prawdziwe, wiarygodne i dają pewność dokonania przeniesienia prawa własności pomiędzy poszczególnymi zbywcami i nabywcami – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

WSA oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy rejestracji samochodu osobowego.

W stanie faktycznym sprawy skarżący domagał się zarejestrowania pojazdu na podstawie dokumentu, z którego wynikało, że pojazd został sprzedany innej osobie, niż wnioskującemu o jego rejestrację.

Sąd wyjaśnił, że zawarty w art. 72 ust. 1 prawa o ruchu drogowym, katalog dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu jest wyczerpujący. Wskazany przepis formułuje wymagania formalne rejestracji i musi być rozumiany restrykcyjnie, co oznacza, że nieprzedstawienie dowodu własności pojazdu stanowi bezwzględną przeszkodę do zarejestrowania samochodu.

Obowiązek przedłożenia dokumentów ciąży na osobie wnioskującej o zarejestrowanie pojazdu. W razie niespełnienia przewidzianych prawem warunków, nie może nastąpić jego rejestracja. Dokumenty te muszą być prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym. Oznacza to, że dowód własności pojazdu nie może wywoływać wątpliwości ani co do przedmiotu własności ani też co do podmiotu, któremu to prawo przysługuje.

Jeżeli wnioskujący o rejestrację nie przedstawi bezspornych dowodów własności samochodu, organ administracji publicznej ma obowiązek odmówić zarejestrowania zgłoszonego pojazdu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 27 stycznia 2022 r., sygn. II SA/Go 1019/21, orzeczenie jest prawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 6 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak