Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Prędkość na granicy 50 km

Prędkość na granicy 50 km fotolia.pl

Prawomocny wyrok sądu w sprawie o wykroczenie dotyczące przekroczenia prędkości o 48 km/h nie wiąże co prawda organu w sprawie o zatrzymanie prawa jazdy w związku z przekroczeniem o 50 km w terenie zabudowanym, jednakże organ powinien wziąć pod uwagę przeprowadzone w sprawie przed sądem dowody, w szczególności dokonać oceny dowodu dotyczącego pomiaru prędkości. Tak wynika z wyroku WSA w Lublinie z 10 czerwca 2021 r. sygn. III SA/Lu 955/20.

Stan faktyczny

W sprawie do urzędu miasta wpłynęło pismo naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP o przekroczeniu przez skarżącego dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Na tej podstawie prezydent miasta wydał decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, a decyzję utrzymało samorządowe kolegium odwoławcze. Już po wniesieniu skargi do sądu administracyjnego ale przed rozpatrzeniem sprawy przez sąd skarżący złożył w sądzie odpis wyroku sądu rejonowego, w którym sąd stwierdził, że skarżący przekroczył prędkość na obszarze zabudowanym o 48 km/h, poruszając się pojazdem z prędkością nie mniejszą niż 98 km/h, przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h.

Organ nie zawinił ale decyzje zostały uchylone

Wyrok sądu rejonowego zakwestionował prawidłowość pomiaru prędkości dokonanego przez policję. Sąd administracyjny rozpatrując skargę na decyzję w sprawie zatrzymania prawa jazdy wskazał, że nie będąc związany wskazanym wyrokiem, wziął go jednakże pod uwagę przy rozpatrywaniu sprawy i stanął na stanowisku, że w przedmiotowej sprawie wyrok sądu powszechnego stanowi nową okoliczność nieznaną organom w chwili wydawania decyzji, co daje podstawę do uchylenia zaskarżonej decyzji. Jest to bowiem podstawa do wznowienia postępowania administracyjnego, określona w art. 145 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego. Stwierdzenie przez sąd administracyjny istnienia podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego nakazuje uchylenie zaskarżonej decyzji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. b Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.  

Wyrok sądu rejonowego formalnie nie wiąże organu ale…

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że rozpoznając sprawę ponownie organ ma ocenić fakt wydania wyroku, w którym stwierdzono, że skarżący dopuścił się przekroczenia prędkości o 48 km/h, co wskazywałoby na podważenie prawidłowości pomiaru. Organ nie jest wprawdzie związany ustaleniami prawomocnego wyroku karnego, został jednak zobowiązany do wzięcia pod uwagę przeprowadzonych w sprawie karnej dowodów i ocenić ich znaczenie dla sprawy.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl

Sob., 21 Sp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel