Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ustanowienie podstref SPP nie narusza kompetencji organu zarządzającego ruchem na drogach

Ustanowienie podstref SPP nie narusza kompetencji organu zarządzającego ruchem na drogach fotolia.pl

Tytułowa teza wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który rozpoznawał skargę na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych oraz sposobu ich pobierania. Jak brzmiało konkretne postanowienie uchwały i na jakie wątki prawne zwrócił uwagę Sąd w uzasadnieniu?

Zgodnie z uchwałą, strefa płatnego parkowania dzieliła się na podstrefy, o zróżnicowanych opłatach za postój:

  1. Podstrefa A – oznakowana pionowym znakiem drogowym D-44, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, z umieszczoną dodatkową informacją „Podstrefa A”, umieszczoną na czerwonym tle;
  2. Podstrefa B – oznakowana pionowym znakiem drogowym D-44, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, z umieszczoną dodatkową informacją "Podstrefa B", umieszczoną na żółtym tle.

W ocenie Sądu, nie można uznać, że w ww. przepisie Rada Miasta (organ upoważniony do utworzenia SPP) wkroczyła w kompetencje Prezydenta Miasta (organ zarządzający ruchem na drogach). Jak stwierdził WSA, kwestia oznakowania podstref opisana w tym przepisie ma charakter wyłączenie informacyjny, a nie normatywny.

Sąd wskazał też, że rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych w § 1 ust. 4 dopuszcza możliwość zastosowania, oprócz znaków i sygnałów, wymienionych w § 1 ust. 3, w razie potrzeby – znaków z napisami wskazującymi sposób korzystania z drogi, jeżeli nie może on być wyrażony znakami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Tym samym według WSA wprowadzenie napisu „Podstrefa A” i „Podstrefa B” na znaku drogowym D-44 „strefa płatnego parkowania”, oznaczającego wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata czy też na znaku D-45 „koniec strefy płatnego parkowania", oznaczającego wyjazd ze strefy płatnego parkowania było dopuszczalne, gdyż nie doszło do ustanowienia znaku drogowego niezgodnego z przepisami (por. wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2009 r. o sygn. akt I OSK 794/09).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2021 r., I SA/Sz 414/21

Źródło: CBOSA

Śr., 21 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel