Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rażące naruszenie prawa w zakresie prowadzenia osk

Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. Z dnia 31 marca 2010 r. II SA/Go 46/10

Systematyka oraz wykładnia przepisów art. 103, 104 i 108 P.r.d. w obecnym brzmieniu wskazuje, iż w przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, a takim naruszeniem jest zarówno każdy przypadek szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem szkolenia, jak i wydania niezgodnie ze stanem faktycznym zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, organ nadzorujący zobligowany jest do zastosowania sankcji ściśle określonej przez ustawodawcę w art. 104 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 P.r.d. W takiej sytuacji starosta nie może zastosować wezwania do usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 108 ust. 2 pkt 2, i ewentualnie dopiero w przypadku ich nieusunięcia, orzec o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej (art. 104 ust. 1 pkt 2 P.r.d.). Taka procedura naprawcza wobec przedsiębiorcy możliwa jest jedynie w sytuacji stwierdzenia naruszeń warunków wykonywania przedmiotowej działalności gospodarczej innych niż zakwalifikowane przez ustawodawcę jako rażące, w rozumieniu art. 104 ust. 2 P.r.d.

Podkreślenia wymaga, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym dla uznania, że doszło do rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wystarczające jest stwierdzenie jednorazowego faktu szkolenia niezgodnego z obowiązującym programem szkolenia lub jednorazowego wydania niezgodnego ze stanem faktycznym zaświadczenia o ukończeniu kursu, przy czym bez znaczenia jest liczba stwierdzonych naruszeń i ich ciężar gatunkowy (vide wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2006 r. sygn. akt VI SA/Wa 2314/05, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2007 r. sygn. akt I OSK 89/07, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2006 r. sygn. akt II SA/Sz 115/06, wyrok WSA w Lublinie z dnia 1 grudnia 2008 r. sygn. akt III SA/Lu 264/2008, wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2009 r. sygn. akt II SA/Bd 920/09 http:/ orzeczenia.nsa.gov.pl).

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Pon., 19 Lp. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: