Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Domy wczasów dziecięcych: MEN analizuje zgłaszane problemy

Domy wczasów dziecięcych: MEN analizuje zgłaszane problemy fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej udzieliło odpowiedzi na interpelację posła Jakuba Rutnickiego.

Przypomnijmy, że parlamentarzysta pytał resort o plany na dalsze funkcjonowanie i rozwój placówek oświatowych, jakimi są DWD (pisaliśmy o tym tutaj).

Resort przyznał, że domy wczasów są placówkami pełniącymi ważną rolę w procesie wspierania edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. Potrzeba ich powstania na początku XX wieku wyrażała troskę Państwa o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny młodego pokolenia uwzględniając jednocześnie ideę wyrównywania szans edukacyjnych.

Ministerstwo zauważyło, że wraz ze zmianą warunków społeczno-ekonomicznych zmienił się również charakter i sposób funkcjonowania DWD. Obecnie oferują one głównie krótkie programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej, połączone z różnymi formami spędzania czasu wolnego.

Nadto, w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty wskazano, kogo uznaje się za wychowanka DWD, m. in. poprzez określenie minimalnej liczby dni pobytu w placówce. Po uzgodnieniach społecznych przyjęto, że 5 dni stanowi najkrótszy czas pozwalający na zorganizowanie dziecku nauki w szkole – połączonej z jednoczesnym wspieraniem jego fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnieniem ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowaniem zachowań prozdrowotnych. Maksymalny czas pobytu wychowanka w DWD niezmiennie wynosi 12 tygodni.

Końcowo, MEN poinformował, że w związku z nową koncepcją funkcjonowania i zarządzania oświatą także i dyrektorzy DWD oczekują na zmiany. Aktualnie w Ministerstwie trwa analiza zgłaszanych problemów, która zostanie uzupełniona o spis oczekiwań osób kierujących tymi placówkami.

Z odpowiedzią na interpelację można zapoznać się tutaj.

Czw., 22 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak