Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Naruszenie obowiązków organizacyjno-administracyjnych nie daje podstaw do odwołania dyrektora - wyrok WSA

Naruszenie obowiązków organizacyjno-administracyjnych nie daje podstaw do odwołania dyrektora - wyrok WSA fotolia.pl

Po raz kolejny sąd administracyjny wypowiedział się w przedmiocie interpretacji przypadków szczególnie uzasadnionych odwołania dyrektora jednostki oświatowej ze stanowiska.

W stanie faktycznym wyroku z dnia 18 stycznia 2024 r. II SA/Go 632/23 organ prowadzący za tego typu przypadki uznał:

1) naruszenie dyscypliny finansów publicznych - nierozliczenie inwentaryzacji oraz niewskazanie obszarów ryzyka, które uniemożliwiają przeprowadzenie inwentaryzacji w podstawowym terminie;

2) narażenie bezpieczeństwa uczniów poprzez dopuszczenie do sytuacji prowadzenia zajęć bez nadzoru osoby do tego upoważnionej, tj. w dniu (...) czerwca br. zajęcia lekcyjne z klasą V prowadzone były przez studenta pedagogiki bez nadzoru nauczyciela oraz miało miejsce wyjście tej klasy poza teren szkoły ze studentem do marketu;

3) uznanie za zasadną skargi na dyrektora wniesionej przez nauczyciela na nienależyte wykonywanie zadań dotyczących sposobu prowadzenia postępowania wyjaśniającego sytuację konfliktową dotyczącą osoby nauczyciela oraz uczennicy (następnie grupy uczennic), a także naruszenie jego interesów, dobrego imienia, w tym oczerniania, wywołując tym stres u nauczyciela;

4) liczne skargi i uwagi rodziców na działalność dyrektora szkoły;

5) wskazanie nieprawdziwych informacji podczas kontroli przeprowadzonej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty:

  • w zakresie zaspokojenia potrzeb związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wymienionych w protokole kontroli w trybie działań doraźnych
  • na podstawie powziętych informacji od grona pedagogicznego: nauczyciele nie zostali zapoznani z Planem i Sprawozdaniem z Nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły,
  • raporty z egzaminów próbnych oraz egzaminów zewnętrznych nie były sporządzane,
  • nauczycielom nie był znany Rejestr Skarg i Wniosków oraz procedura postępowania w sprawie skarg i wniosków,

6) pozostawienie placówki bez osoby sprawującej nadzór we wskazanych dniach na skutek złożenia planu urlopowego w sekretariacie szkoły a nie sekretariacie wójta. 

Argumentacji organu prowadzącego nie podzielił jednak wojewoda ani sąd administracyjny. Sąd uznał, że powyższe zarzuty organu prowadzącego dotyczą w głównej mierze sfery obowiązków administracyjno-organizacyjnych, które nie dają podstaw do odwołania dyrektora w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego.

Źródło: CBOSA, orzeczenie nieprawomocne

Sob., 17 Lt. 2024 1 Komentarz Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka

Komentarze

Stanisław Szelewa
0 # Stanisław Szelewa 2024-02-21 08:27
W świetle powyższego aż się prosi uszczegółowieni e art 66 Prawa oświatowego.... Tyle już było wyroków, które w żaden sposób nie tworzą wspólnej linii orzeczniczej...
| | |