Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. - projekt rozporządzenia

Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. - projekt rozporządzenia fotolia.pl

Art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2024, uchwalonej przez Sejm RP w dniu 18 stycznia 2024 r., ustala kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 5176,02 zł.

Oznacza to wzrost średnich wynagrodzeń o 30% w stosunku do średnich wynagrodzeń obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.

Ponadto, zgodnie z art. 3 uchwalonej przez Sejm RP w dniu 16 stycznia 2024 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, w roku 2024 średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela zwiększa się o 2,308%. Tak więc zgodnie z projektowanymi przepisami średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego w roku 2024 zwiększa się dodatkowo o 2,308%.

W wyniku projektowanych zmian, od dnia 1 stycznia 2024 r. średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego wzrośnie o 33%, zaś nauczyciela mianowanego i dyplomowanego o 30%.

Wynagrodzenie zasadnicze jest składnikiem wynagrodzenia średniego, dlatego w związku ze wzrostem wynagrodzenia średniego, wzrośnie również wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, określane w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

W związku z powyższym do zaopiniowania w ramach KWRiST skierowano projekt nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia. 

W wyniku zaproponowanych w projekcie zmian minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (tj. posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym) wzrosną dla nauczycieli:

  1. nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – o 1218 zł;
  2. mianowanych – o 1167 zł;
  3. dyplomowanych – o 1365 zł.

W przypadku nauczycieli z drugiej grupy zaszeregowania płacowego (tj. posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie), minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrosną dla nauczycieli:

  1. nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – o 1188 zł;
  2. mianowanych – o 1210 zł;
  3. dyplomowanych – o 1188 zł.

Jak zapisano w uzasadnieniu projektu w związku z tym, że wynagrodzenie zasadnicze jest jednym z elementów średniego wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, koszty związane ze wzrostem wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostaną uwzględnione przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach polityki kształtowania wydatków ponoszonych w celu osiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy. Środki finansowe niezbędne do zapewnienia wypłaty średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy – zostaną zagwarantowane przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (m.in. w ramach środków finansowych przekazywanych w części oświatowej subwencji ogólnej).

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Z projektem można zapoznać się tutaj 

Pon., 22 St. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka