Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przed nami konferencja „Edukacja osób dorosłych w obliczu współczesnych wyzwań”

Przed nami konferencja „Edukacja osób dorosłych w obliczu współczesnych wyzwań” fotolia.pl

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie zaprasza przedstawicieli władz regionalnych, lokalnych, edukacyjnych oraz podmiotów odpowiedzialnych za realizację polityk publicznych służących jakości życia w gminach, powiatach i regionach, a także organizacje i instytucje działające na rzecz edukacji osób dorosłych na Konferencję „Edukacja osób dorosłych w obliczu współczesnych wyzwań”, która odbędzie się w Krakowie 14-15 września br.

Wydarzenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony środowisk społeczności lokalnych nt. znaczeniu edukacji dorosłych w rozwoju społeczno-gospodarczym wspólnot lokalnych i regionalnych, formach i metodach aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych, atrakcyjnych i efektywnych z punktu widzenia dorosłego odbiorcy. Ważnym obszarem dyskusji w trakcie konferencji będzie również rola partnerów (lokalnych i ponadlokalnych) oraz dostępność i warunki organizowania edukacji dorosłych poza- i nieformalnej w strukturach i z wykorzystaniem potencjału szkół publicznych i niepublicznych we współpracy z innymi interesariuszami.

Głównym celem Konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie aktywizowania dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie (Life-Long Learning) oraz debata na temat podejmowania inicjatyw prowadzących do rozwijania długoterminowej, trwałej i systemowej współpracy (sieciowania) instytucji i organizacji działających w tym obszarze.

Wydarzenie będzie przestrzenią do dyskusji nt. strategii i modeli uczenia się osób dorosłych w różnych formach i kontekstach jako ważnego elementu kształtowania lokalnej polityki społecznej. Punktem wyjścia do wspólnej debaty będzie prezentacja Modelu „Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji” (Model LOWE) – innowacyjnej inicjatywy edukacyjnej na rzecz promowania koncepcji uczenia się przez całe życie wśród osób dorosłych, która
z sukcesem jest wdrażana od 2017 roku, przede wszystkim w małych gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, na obszarach popegeerowskich, poprzemysłowych i oddalonych od dużych centrów, gdzie dostęp do form edukacji poza- i nieformalnej jest ograniczony. Model LOWE wypracowany został w trakcie dwóch edycji projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Rozwoju” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ze środków Unii Europejskiej
w latach 2017-2022 przy współpracy z wybranymi w drodze konkursu operatorami, w efekcie którego powstało przy różnego rodzaju szkołach 150 LOWE. Fundacja MIS była operatorem w obu edycjach konkursu i utworzyła oraz nadal wspiera 35 ośrodków LOWE w całym kraju.

Doświadczenie LOWE (ale nie tylko) pokazuje, że jest o czym rozmawiać. Globalizacja, postęp technologiczny i wszechobecne nowoczesne technologie, zmiany demograficzne i klimatyczne, migracje ludności - to wyzwania, przed którymi stoi współczesny świat. Dodatkowo zaś cechą współczesności jest niespotykana dotychczas dynamika zachodzących zmian. To z kolei warunkuje potrzebę coraz to nowych umiejętności i kompetencji. Skuteczne rozwijanie i zarządzanie ludzkimi umiejętnościami i kompetencjami ma natomiast kluczowe znaczenie dla dobrobytu społecznego i gospodarczego każdej społeczności (lokalnej i regionalnej).

W programie Konferencji m.in. wystąpienia przedstawicieli Ministerstw: Funduszy i Polityki Regionalnej, Edukacji i Nauki, ekspertów i praktyków z dziedziny edukacji oraz przedstawicieli władz lokalnych i Ośrodków LOWE, które powstały w poprzednich latach.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11 września 2023 r., link do formularza znajduje się tutaj.  https://forms.gle/oap1AZFkjGPQtAUx6 

Konferencja „Edukacja osób dorosłych w obliczu współczesnych wyzwań” jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus Plus, Ambasady USA w Polsce w ramach Programu Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz ze środków własnych Fundacji MIS.

Źródło: ip

Czw., 7 Wrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska