Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Styczniowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji KWRiST

Styczniowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji KWRiST fotolia.pl

17 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół zaopiniował pozytywnie następujące projekty aktów prawnych:

1) projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu

2) projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

3) projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego

4) projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

5) projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

W przypadku projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” na lata 2022-2027, ze względu na niezakończone uzgodnienia międzyresortowe, zdecydowano, że projekt zostanie zaopiniowany po przesłaniu przez resort wersji po uzgodnieniach międzyresortowych.

Zdecydowano także, że 24 stycznia br. odbędzie się dodatkowe posiedzenie Zespołu dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. Przed tą datą resort ma przekazać stronie samorządowej wersję projektu zmodyfikowaną o uwzględnione uwagi Zespołu oraz resortu Zdrowia.

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

a) wniosek Związku Powiatów Polskich dot. realizacji Programu „Laboratoria Przyszłości” – opisano w odrębnym artykule (tutaj);

b) kwestię minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – minister Marzena Machałek wskazała, że najprawdopodobniej jeszcze w styczniu projekt zmian zostanie przekazany do konsultacji, tak aby stawki nie były niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę;

c) model edukacji włączającej – minister Marzena Machałek wskazała, że w tym roku najprawdopodobniej nie zostaną zaproponowane żadne zmiany ustawowe. Kontynuowane będą jednak zadania związane z zatrudnianiem specjalistów w jednostkach oświatowych.

Czw., 19 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka