Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jaki sprzęt można zakupić w programie Laboratoria Przyszłości - aktualny katalog

Jaki sprzęt można zakupić w programie Laboratoria Przyszłości - aktualny katalog fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich zwrócił się do resortu edukacji z wnioskiem o poruszenie podczas styczniowego Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST tematu dotyczącego programu "Laboratoria Przyszłości".

Korespondencja dotyczyła wątpliwości co do aktualności katalogu wyposażenia (plik datowany na 3.12.2021 r.) podanego do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na stronie internetowej Programu (tutaj: https://www.gov.pl/web/laboratoria/katalog-wyposazenia2).

Powyższy katalog został bowiem opracowany na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. 

Natomiast 29 marca 2022 r. została podpisana Uchwała Rady Ministrów nr 63/2022 w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - "Laboratoria przyszłości" (załączona poniżej). W niniejszej Uchwale wskazano, że "Szczegółowy katalog wyposażenia zostanie podany do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na stronie internetowej Programu. W katalogu minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa minimalne wymagania wyposażenia oraz wskazuje wyposażenie podstawowe, które musi posiadać lub zakupić w ramach otrzymanego wsparcia każda szkoła objęta wsparciem, oraz wyposażenie dodatkowe, które może być zakupione w ramach otrzymanego wsparcia. Katalog będzie co do zasady analogiczny do tego przeznaczonego dla szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwagi na fakt, że był on konsultowany z szerokim gronem ekspertów przed rozpoczęciem realizacji ww. uchwały.".

W związku z powyższym pojawiły się wątpliwości, czy katalog określony w załączniku datowanym na 3 grudnia 2021 r. jest nadal aktualny, czy też resort opracuje i poda do publicznej wiadomości nowy katalog. 

Podczas posiedzenia Zespołu ds. Edukacji 17 stycznia br. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki wskazali, że katalog z 3 grudnia 2021 r. jest nadal aktualny i że określa on sprzęt, który będzie mógł być kupowany przez szkoły w ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości. Stosowana informacja o aktualności katalogu zostanie także zamieszczona na stronie programu. 

Pt., 20 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka