Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

NSA kolejny raz o szczególnych przypadkach odwołania dyrektora

NSA kolejny raz o szczególnych przypadkach odwołania dyrektora fotolia.pl

Przypadki szczególnie uzasadnione nie są to przypadki, które w subiektywnym odczuciu organu prowadzącego mają charakter szczególny, tylko takie, które obiektywnie powodują destabilizację placówki pod względem dydaktycznym, wychowawczym, czy oświatowym, a jedyną możliwością zapobiegnięcia takiej sytuacji jest odwołanie dyrektora w trakcie roku szkolnego.

Wstępną tezę postawił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 marca 2022 r., III OSK 2784/21.

NSA stwierdził, że przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonego zarządzenia zarzuty nie stanowią szczególnie uzasadnionego przypadku. Organ JST w żaden sposób nie wykazał, że zaistniała sytuacja wyjątkowa, nadzwyczajna, nagła, powodująca u niego przekonanie, że dalsze kierowanie przedszkolem przez dotychczasowego dyrektora stanowi istotne zagrożenie dla jego funkcjonowania. Podnoszone przez Burmistrza okoliczności nie miały w ocenie sądu charakteru nagłego, bowiem sam wskazał, trwały od dłuższego czasu, tj. od 2018 r. NSA zaznaczył także, że eksponowane przez Burmistrza okoliczności dotyczące niewłaściwego zachowania dyrektorki wobec pracowników "noszące znamiona mobbingu" w dacie wydania spornego zarządzenia nie zostały potwierdzone orzeczeniem właściwych organów. Sam fakt powiadomienia prokuratury i wszczęcia dochodzenia jeszcze nie przesądzał w ocenie sądu - na etapie wydawania zaskarżonego zarządzenia - o fakcie popełnienia przez skarżącą czynu z art. 218a § 1a k.k. oraz o jej ewentualnej winie.

Jak wynika z przywołanego orzeczenia przesłanki szczególnie uzasadnionego przypadku nie mógł też stanowić również podnoszony zarzut nieprawidłowości finansowych, tj. bezprawne pobranie dofinansowania z funduszu socjalnego. Zgodnie z utrwalonym w tym zakresie orzecznictwem sądów administracyjnych zarzut nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej, naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie wyczerpuje zaistnienia szczególnie uzasadnionego przypadku.

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że w uzasadnieniu zarządzenia organ, oprócz wymienienia przesłanki, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe powinien wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy stwierdzonymi uchybieniami, a dalszą działalnością przedszkola. 

Ponieważ w przywołanej sprawie związku przyczynowo-skutkowego organ nie wykazał, NSA oddalił skargę organu JST.

Źródło: CBOSA, orzeczenie prawomocne

Sob., 23 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka