Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rezerwa oświatowa i fundusz nie sfinansują kształcenia dorosłych obywateli Ukrainy

Rezerwa oświatowa i fundusz nie sfinansują kształcenia dorosłych obywateli Ukrainy fotolia.pl

W nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z 8 kwietnia 2022 r., która została skierowana do Senatu dokonano przesądzenia w temacie finansowania kształcenia dla dorosłych. 

Zgodnie ze zmianą w art. 1 pkt 28 nowelizacji, przy podziale środków służących finansowaniu realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy, nie uwzględnia osób kształcących się w szkołach podstawowych dla dorosłych, liceach ogólnokształcących dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia lub szkołach policealnych.

Dotyczy to zarówno szkół samorządowych jak i szkół prowadzonych przez inne podmioty. 

Zgodnie bowiem ze zmianą dodawaną w pkt 29 prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne szkoły podstawowe dla dorosłych, licea ogólnokształcące dla dorosłych, branżowe szkoły II stopnia oraz szkoły policealne nie otrzymują dotacji, o których mowa w art. 25 ust. 3–5a, art. 26 ust. 2, 4–5a, art. 31 i art. 31a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

Jak uzasadnili autorzy powyższe regulacje mają na celu uniknięcie finansowania ze środków publicznych (środków z części oświatowej subwencji ogólnej lub Funduszu Pomocy oraz dotacji przekazywanych na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) kształcenia obywateli Ukrainy, którzy zakończyli już realizację obowiązku nauki i obowiązku szkolnego, i których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Proponowane rozwiązanie nie oznacza jednak, że ww. obywatele Ukrainy nie mogą korzystać z nauki w szkołach, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, za dodatkową odpłatnością. Wysokość odpłatności za korzystanie z nauki oraz sposób wnoszenia opłat i zwolnienia z nich, ustala organ prowadzący szkołę. Jak podkreślili autorzy projektowane przepisy nie mają charakteru dyskryminacyjnego z punktu widzenia szkół, które są objęte projektowanymi regulacjami. Przepisy te dotyczą bowiem w równym stopniu wszystkich szkół (i ich organów prowadzących), w których nie realizuje się obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, o ile szkoły te zdecydują się przyjąć w poczet słuchaczy pełnoletnich obywateli Ukrainy, których pobyt na terenie naszego kraju został uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy (po 24 lutego 2022 r. do omawianych szkół przyjęto około 250 słuchaczy w całym kraju).

Z ustawą w wersji skierowanej do Senatu można zapoznać się tutaj.

Pt., 15 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka