Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Związki zawodowe przeciwne proponowanym zmianom w pragmatyce zawodowej nauczycieli

Związki zawodowe przeciwne proponowanym zmianom w pragmatyce zawodowej nauczycieli fotolia.pl

7 grudnia br. Minister Edukacji i Nauki w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli spotkał się ze stroną związkową. 

Materiałem do dyskusji były propozycje resortu przedstawiane w ostatnich miesiącach (szczegółowo opisywane na łamach Dziennika) i skorygowane na początku grudnia (o czym pisaliśmy tutaj: Modyfikacja propozycji zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli).

Minister na wstępie spotkania podkreślił, że istotne podwyższenie płac nauczycielskich, zaproponowane przez stronę rządową, może nastąpić wyłącznie w powiązaniu ze zmianami w pragmatyce zawodowej tej grupy zawodowej, w szczególności w odniesieniu do czasu pracy.

W związku z pytaniami ZNP i FZZ o rozmowy NSZZ „Solidarność” ze stroną rządową pod patronatem Pana Prezydenta RP, Minister wyjaśnił, że rozmowy te prowadzone są w związku z Porozumieniem z 7 kwietnia 2019 r., które ze strony związkowej podpisała wyłącznie KSOiW NSZZ „Solidarność”. Tematem rozmów jest realizacja pkt VI Porozumienia, dotyczącego wypracowania nowego systemu wynagradzania nauczycieli (z innych dokumentów towarzyszących podpisaniu Porozumienia wynika, że nowy system wynagradzania nauczycieli ma opierać się na powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej).

Opinia związków zawodowych do przedstawionych propozycji

Wszystkie związki przedstawiły negatywną opinię, podkreślając, że ich stanowiska wobec ministerialnego projektu nie zmieniły się od czasu przedstawienia jego założeń w czerwcu 2021 r. Ponadto, wszystkie związki zaprezentowały stanowisko, że zaplanowany termin wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - 1 września 2022 r. - jest zbyt odległy. Płace nauczycieli nie były waloryzowane od września 2020 r., a postępująca inflacja zmniejsza wartość nabywczą wynagrodzeń. Według strony związkowej podwyżka płac nauczycieli powinna nastąpić od 1 stycznia 2022 r.

Odniesienie Ministra Edukacji i Nauki do opinii strony związkowej

Jak wskazał Przemysław Czarnek podwyższeniu wynagrodzeń nauczycieli i zmianie systemu płac musi towarzyszyć nowe podejście do czasu pracy nauczycieli. Minister podkreślił, że kwestia redukcji etatów nauczycieli i likwidowanie małych szkół jest nieuchronne ze względu na głęboki niż demograficzny. Wprowadzenie zmian w tym momencie ma umożliwić nauczycielom łagodniejsze dostosowanie się do warunków demograficznych i skorzystanie z różnych rozwiązań osłonowych. Minister zauważył, że wystandaryzowanie czasu pracy nauczycieli jest niezwykle potrzebne, czemu służą projektowane zmiany i wprowadzane systematycznie odbiurokratyzowanie szkoły. Dodatkowo zadeklarował przywrócenie emerytury stażowej nauczycieli na zasadach obowiązujących do 2008 r. Na zakończenie Przemysław Czarnek poinformował o zaplanowanym na 2022 r. wzroście subwencji oświatowej oraz środkach zaplanowywanych w rezerwie celowej na podwyżkę płac nauczycieli od 1 września 2022 r. Poinformował również o skali wzrostu środków na płace nauczycieli w 2023 r., jako skutku podwyżki z 2022 r.

Pt., 17 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka