Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Modyfikacja propozycji zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli

Modyfikacja propozycji zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli fotolia.pl

8 grudnia br. zaplanowano posiedzenie strony samorządowej Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało więc 1 grudnia br. nową propozycję zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. 

W stosunku do propozycji, które były już na łamach Dziennika Warto Wiedzieć szeroko opisywane, zaproponowano:

1) doprecyzowanie przepisów w zakresie sposobu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;

Odpis dla nauczycieli emerytów, rencistów, nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne pozostaje na obecnym poziomie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 53 ust. 2 KN wysokość odpisu wynosi:

- 5% pobieranych przez nich świadczeń - ok. 1342 zł (przeciętne świadczenie emerytalno-rentowe w pierwszej połowie 2019 roku wyniosło 2 236,84 zł x 12 m-cy= 26 842,08 zł).

W celu naliczenia odpisu każdy pracodawca (dyrektor szkoły) obowiązany jest do zebrania informacji o wysokości pobieranych świadczeń przez nauczycieli emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne uprawnionych do korzystania w danej jednostce ze środków ZFŚS. Z docierających do MEiN informacji zarówno od dyrektorów szkół, związków zawodowych jak i jednostek samorządu terytorialnego wynika, że taki sposób dokonywania odpisu na ZFŚS budzi wiele wątpliwości, m.in. związanych z trudnościami w pozyskaniu danych o wysokości pobieranych emerytur.

W związku z powyższym zaproponowano zmianę sposobu naliczania wysokości odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie kompensacyjne, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości odpisu na obecnym poziomie. Po zmianie, odpis dokonywany byłby w wysokości 3,5% iloczynu kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, i liczby 12.

2) doprecyzowanie propozycji wprowadzenia czasu dostępności nauczyciela w szkole;

Doprecyzowanie sposobu rozliczania czasu pracy nauczycieli poprzez wprowadzenie limitów czasu dostępności w szkole nauczycieli (poza pensum), zróżnicowane ze względu na wielkość tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć:

  • nauczyciele realizujący tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć do 25 godzin – 8 godzin tygodniowo,
  • nauczyciele realizujący tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć powyżej 25 godzin – 3 godziny tygodniowo,
  • nauczyciele przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu – 2 godziny tygodniowo.

Ponadto proponuje się zwiększony wymiar dla nauczycieli plastyki, muzyki i wychowania fizycznego, a także, aby:

  • nauczyciele realizujący zajęcia w kilku szkołach, jeżeli w żadnej z tych szkół nie są zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, realizowali godziny dostępności w wymiarze obniżonym do 1/2 wymiaru wynikającego z realizowanych zajęć w danej szkole,
  • nauczyciele niepełnosprawni posiadający orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, korzystający z obniżonego wymiaru czasu pracy, dostępność realizowali w wymiarze obniżonym proporcjonalnie do obniżenia wymiaru czasu pracy.

3) określenie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli szkół feryjnych w dniach roboczych (55 dni roboczych, pierwotnie proponowano 50 dni). Urlop udzielany będzie zgodnie z planem urlopów, we wszystkie dni wolne od zająć dydaktyczno–wychowawczych.

Sob., 4 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka