Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

ZPP wydrążyło skałę - zawodowcy finansowani z subwencji oświatowej

ZPP wydrążyło skałę - zawodowcy finansowani z subwencji oświatowej fotolia.pl

Kwestia statusu osób posiadających przygotowanie zawodowe, o których mowa w art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe po raz pierwszy została przez Związek Powiatów Polskich podniesiona w styczniu 2020 r. 

Wtedy tez ZPP wystosowało do ówczesnego Ministra Edukacji i Nauki wniosek o uwzględnienie przy naliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej etatów osób niebędąca nauczycielami, posiadających przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, czyli właśnie osób o których mowa w art. 6 ustawy Prawo oświatowe. 

Jak podkreślał wówczas Związek Powiatów Polskich samorządy wyrażając zgodę na zatrudnienie osób, o których mowa w art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe kierują się troską o kształcenie uczniów w danym zawodzie, w przeciwnym razie przygotowanie praktyczne do wykonywania niektórych zawodów byłoby niemożliwe, ze względu na brak nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami. Skoro sam ustawodawca dopuszcza procedurę zatrudniania w szkołach osób bez przygotowania pedagogicznego na stanowisku nauczyciela, to nie zrozumiałym byłoby pominięcie tej grupy osób w naliczaniu subwencji oświatowej. Podkreślono także, że osoby, o których mowa w art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe ucząc w szkołach realizują podstawę programową kształcenia w danym zawodzie, tym samym przygotowują uczniów do wykonywania danego zawodu (analogicznie jak nauczyciele uczący zawodu a posiadający przygotowanie pedagogiczne), a także zwykle pobierają wynagrodzenie na poziomie nauczyciela dyplomowanego.

Pomimo deklaracji, w algorytmie podziału subwencji na rok 2021 Ministerstwo Edukacji i Nauki nie ujęło wnioskowanych przez ZPP zmian. Temat powrócił jednak w roku 2021. Już na początku bieżącego roku Związek przypomniał o deklaracjach resortu edukacji, który wskazywał, że w przyszłości tą dodatkową kategorię osób należy uwzględnić przy podziale subwencji, aby nie była pomijana.

I tak też się stało. W projekcie algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 uregulowano bowiem, że do etatów subwencyjnych (nauczyciel dyplomowany) wliczone zostały osoby niebędące nauczycielami zatrudnione na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe, posiadające przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego. Przy uzasadnieniu zmiany wskazano, że zastosowanie takiego rozwiązania wynika z faktu, że osoby te często są wysokiej klasy specjalistami i ich wynagrodzenie jest zbliżone do wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego.

Liczba etatów osób zatrudnionych na podstawie art. 15 ust. 6 ww. ustawy wynosi ok. 1 tys. etatów.

Sob., 20 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka