Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ocena pracy i urlop wypoczynkowy nauczycieli - propozycje MEiN

Ocena pracy i urlop wypoczynkowy nauczycieli - propozycje MEiN fotolia.pl

Zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli, które planuje Ministerstwo Edukacji i Nauki obejmą także kwestię oceny pracy nauczycieli, a także sposobu rozliczania urlopu wypoczynkowego nauczycieli.

Zmiany w zakresie oceny pracy nauczycieli:

 1. ustalenie przypadków, w których wymagana będzie określona ocena pracy:
  • przed uzyskaniem każdego stopnia awansu zawodowego oraz stopnia specjalizacji zawodowej,
  • przy ubieganiu się o pełnienie określonych funkcji;
 2. określenie w rozporządzeniu szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela, odnoszących się do kryteriów głównych określonych w ustawie.

Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela oraz dyrektora szkoły określone zostaną w rozporządzeniu.

Sposób dokonywania oceny pracy nauczyciela (np. 25 kryteriów):

 • kryteria obowiązkowe dla wszystkich nauczycieli np. 9 szczegółowych kryteriów obowiązkowych dla wszystkich nauczycieli,
 • kryteria do wyboru przez dyrektora szkoły w związku ze specyfiką szkoły (1-3 kryteria),
 • kryteria do wyboru przez nauczyciela (1-3 kryteria) związane ze specyfiką pracy nauczyciela spośród kryteriów szczegółowych do wyboru,
 • łączna liczba kryteriów do wyboru mniejsza niż kryteria obowiązkowe.

 Sposób dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły:

 • kryteria obowiązkowe dla wszystkich dyrektorów szkół wynikające z pełnionej funkcji kierowniczej,
 • kryteria do wyboru przez dyrektora szkoły - w przypadku gdy dyrektor ten będzie pełnił również obowiązki nauczyciela.

Szczegółowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły określone zostaną w rozporządzeniu, z tym że:

 • będzie wskazanych np. 16 szczegółowych kryteriów obowiązkowych dla wszystkich dyrektorów, ze wskazaniem, który organ dokonuje oceny w zakresie danego kryterium,
 • w przypadku, gdy dyrektor będzie pełnił obowiązki nauczyciela, dodatkowo np. 9 kryteriów obowiązkowych dla nauczyciela i 1-3 kryteriów wybranych przez dyrektora szkoły przed dokonaniem oceny spośród szczegółowych kryteriów do wyboru.

Rozliczanie urlopu wypoczynkowego nauczycieli

Określenie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli szkół feryjnych w dniach roboczych (50 dni roboczych). Urlop udzielany będzie zgodnie z planem urlopów, we wszystkie dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

Nauczyciel będzie mógł korzystać z urlopu wypoczynkowego w trakcie:

 • ferii zimowych,
 • ferii letnich,
 • zimowej przerwy świątecznej,
 • wiosennej przerwy świątecznej,
 • dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w zależności od typu szkoły: do 6 dni w szkołach podstawowych, szkołach branżowych, szkołach policealnych oraz centrach kształcenia zawodowego i placówek kształcenia ustawicznego, do 10 dni  w liceach i technikach).
Pt., 1 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka