Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Postępowanie na nauczyciela dyplomowanego - propozycje MEiN

Postępowanie na nauczyciela dyplomowanego - propozycje MEiN fotolia.pl

Zgodnie z zapowiedziami resortu edukacji zmiany czekają także postępowanie na nauczyciela dyplomowanego.

W tym zakresie Ministerstwo Edukacji i Nauki zaproponowało modyfikacje opisane poniżej:

 1. Dwa lata przed planowanym postępowaniem kwalifikacyjnym nauczyciel zgłosi deklarację do dyrektora.
 2. W szóstym roku po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego (albo rok po deklaracji) dyrektor dokona oceny pracy nauczyciela.
 3. Nauczyciel złoży wniosek do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o przeprowadzenie postępowania na nauczyciela dyplomowanego. Do wniosku nauczyciel załączy zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia, posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy oraz kartę oceny pracy.
 4. Komisja będzie pracowała w składzie: przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor, dwóch ekspertów, na wniosek nauczyciela - przedstawiciel związków zawodowych.
 5. Organ przeprowadzający postępowanie zapewni nauczycielowi możliwość korzystania z komputera wraz z dostępem do Internetu.
 6. Komisja zapozna się z oceną pracy nauczyciela.
 7. Nauczyciel będzie prezentował swój dorobek zawodowy od momentu otrzymania stopnia nauczyciela minowanego.
 8. Nauczyciel wykaże się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem przepisów prawa.
 9. Komisja zada pytania związane z ww. prezentacją oraz dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela na podniesienie jakości pracy szkoły, w której nauczyciel pracował.
 10. Termin: ostatni tydzień czerwca/lipiec; i styczeń/luty.
 11. Certyfikat nauczyciela dyplomowanego nada organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 12. Organem odwoławczym będzie minister.

Nauczyciel będzie prezentował swój dorobek zawodowy od momentu otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego w zakresie - propozycje do dyskusji:

 1. podejmowania działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej; oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w celu podniesienia jakości pracy szkoły lub rozszerzenie działań wychowawczych i edukacyjnych poprzez nabycie uprawnień do sprawowania funkcji i nowych zadań;
 2. dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w liczbie co najmniej czterech, w szczególności dla przygotowujących się do zawodu, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;
 3. wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;
 4. efektywności codziennej pracy: sukcesy (dzieci/uczniów/wychowanków) związane z wykonywaną pracą lub
 5. indywidualizacji pracy oraz działań na rzecz realizacji potrzeb edukacyjnych i psychospołecznych dzieci/uczniów/wychowanków zwłaszcza w sytuacji szczególnych uzdolnień, niepełnosprawności, znacznych i głębokich trudności w uczeniu się, niewłaściwych zachowań, problemów związanych ze zdrowiem psychicznym w szkołach.
Czw., 30 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka