Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli - propozycje MEiN

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli - propozycje MEiN fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło także koncepcję zmian w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

Członkowie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, końcem września zostali poinformowani o planowanym kierunku zmian w tym zakresie, a przewidują one:

 1. objęcie awansem nauczycieli posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć, zatrudnionych zgodnie z kwalifikacjami, w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć;
 2. zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego (likwidacji stopni: stażysty i kontraktowego);
  Po zmianie, początkujący nauczyciel przechodziłby przez kolejne etapy rozwoju zawodowego:
  • okres wprowadzenia do zawodu nauczyciela (co najmniej 4 lata pracy),
  • nauczyciel mianowany,
  • nauczyciel dyplomowany (po przepracowaniu 6 lat jako nauczyciel mianowany oraz uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej).
 3. wprowadzenie wystandaryzowanego egzaminu zewnętrznego po okresie wprowadzenia do zawodu, obejmującego część praktyczną i teoretyczną, warunkującego uzyskanie mianowania;
 4. odbiurokratyzowanie ścieżki awansu zawodowego (odejście od staży i planów rozwoju i sprawozdań) oraz położenie większego nacisku na umiejętności praktyczne nauczycieli;
 5. umożliwienie nauczycielom dyplomowanym zdobycia dwóch specjalizacji zawodowych powiązanych z dodatkiem do wynagrodzenia po uzyskaniu stopnia specjalizacji (po przepracowaniu kolejnych 5 i 10 lat);
 6. zachowanie rozwiązań dotyczących uzyskania tytułu honorowego profesora oświaty;
 7. umożliwienie nauczycielom kontraktowym, z zaawansowanym stażem wynikającym z obecnego systemu awansu, przyspieszenia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w okresie przejściowym.   

Szczegółowe propozycje w tym zakresie są natomiast następujące:

 1. Stopień nauczyciela mianowanego będzie nadawał dyrektor szkoły, stopień nauczyciela dyplomowanego – organ sprawujący nadzór pedagogiczny, specjalizacje – na przykład dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, tytuł honorowy profesora oświaty – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 2. Postępowania w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz stopnia nauczyciela dyplomowanego będą prowadzone, tak jak obecnie, w trybie postępowania administracyjnego, a stopnie awansu zawodowego będą nadawane w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast stopnie specjalizacji nie będą nadawane w trybie postępowania administracyjnego.
 3. Przy ubieganiu się o stopień nauczyciela mianowanego, za przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego będzie odpowiedzialna instytucja zewnętrzna wobec szkoły, zaś od wyniku egzaminu będzie przysługiwało odwołanie. Ona będzie wydawała zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Decyzję o nadaniu tego stopnia będzie wydawał dyrektor szkoły. Do kompetencji dyrektora szkoły będzie zatem należało dokonanie oceny, czy nauczyciel spełnia wymagania kwalifikacyjne, posiada określoną ocenę pracy i wymagany staż pracy w szkole oraz czy posiada zaświadczenie zewnętrznej instytucji o zdaniu egzaminu. Od decyzji dyrektora szkoły będzie przysługiwało odwołanie do organu prowadzącego szkołę.
Niedz., 3 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka