Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kwietniowy Zespół ds. Edukacji - edukacja dla wszystkich, edukacja domowa i zajęcia wspomagające

Kwietniowy Zespół ds. Edukacji - edukacja dla wszystkich, edukacja domowa i zajęcia wspomagające fotolia.pl

20 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół uzgodnił następujące projekty aktów prawnych:

 • projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
 • projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
 • projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

W sprawach różnych poruszono zagadnienia omówione poniżej, tj.:

 1. Program „Edukacja dla wszystkich”

  Jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez MEiN cały czas trwają konsultacje, również z przedstawicielami JST i PCPR, które będą miały wpływ na ostateczne zapisy, trwają też wyliczenia finansowe, by zaproponowane rozwiązania nie obciążały budżetów JST. Ze względu na niezakończone uzgodnienia między ministerstwami (nadal brak stanowiska resortów: zdrowia, a także rodziny i polityki społecznej, które mają zostać przekazane do 23.bm.) projekt nie może być jeszcze przedstawiony Stronie Samorządowej; równolegle trwają przygotowania do wpisu projektu do wykazu prac legislacyjnych.
   
 2. Pismo Sejmu RP dotyczące zmiany obliczania zwrotu kosztów dowozu, własnym autem, dzieci niepełnosprawnych do szkoły. Temat opisywaliśmy tutaj. 

  Przedstawiciel w MEiN odpowiedział, że resort nie podtrzyma postulatu o zmianie zasad obliczania zwrotu kosztów dowozu i podtrzymuje wypracowane rozwiązanie.
   
 3. Kwestia dot. edukacji domowej (ustawa z 17 marca br. o zmianie ustawy Prawo oświatowe z druku sejmowego 464) - zgłoszona przez ZPP.

  Jak wskazała przedstawicielka ZPP, odpowiedź MEiN na pismo Związku nie została przesłana do wszystkich członków Zespołu, wiec należy skorygować to niedopatrzenie. Podkreśliła także, że z odpowiedzi nie wynika na jakiej podstawie resort edukacji przyjmuje, że konieczny jest w roku 2022 wzrost wskaźnika dot. edukacji domowej w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6 do 0,8 (odpowiedź MEiN w omawianej sprawie opisywaliśmy tutaj). Złożyła więc wniosek o przekazanie argumentów przemawiających za zwiększeniem wskaźnika. Dyrektor Jakubczuk zapowiedział, że MEN udzieli odpowiedzi na piśmie lub odpowie na kolejnym posiedzeniu Zespołu. 
   
 4. Dyskusja dotycząca ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę 0,4% subwencji oświatowej na zajęcia wspomagające dla uczniów po nauce zdalnej - wywołana przez ZPP.

  Przedstawicielka ZPP podkreśliła, że ww. projekt nie został przekazany Stronie Samorządowej, mimo obietnicy złożonej w tej sprawie przez wiceministra edukacji, D. Piontkowskiego, na marcowym Zespole. Zauważyła, że szczegółowe rozwiązania mają być zawarte w rozporządzeniu, którego również nadal nie przedstawiono stronie samorządowej Zespołu. Dlatego poprosiła o omówienia szczegółowych założeń projektowanych rozwiązań, a także wskazanie jak będzie wyglądał sposób aplikowania przez samorządy po środki z tego kryterium rezerwy. Dodatkowym problemem prawnym jest fakt, że zwiększenie kwoty spowoduje, że rezerwa wyniesie nie 0,4%, lecz więcej, co jest niezgodne z ustawą o dochodach JST. Przedstawicielka ZPP dopytywała także, skąd będą przesunięte środki na zwiększenie rezerw i zgłosiła wniosek, by MF wskazało źródło. Jak odpowiedział Dyrektor Jakubczuk resort edukacji pracuje nad projektem rozporządzenia, ale jest na zbyt wczesnym etapie, by go przedstawić. Termin rozpoczęcia zajęć dla uczniów determinuje zakończenie prac nad ustawą, a także powrót uczniów do nauki stacjonarnej; jeszcze nie wiadomo, czy uda się je rozpocząć w tym roku szkolnym. Przedstawicielka UMP pytała, jak wyliczono, że 187 mln wystarczy na te zajęcia. Zauważyła, że projekt rozporządzenia będzie gotowy tuż przed końcem roku szkolnego, więc system mógłby ruszyć w połowie września. Wnioskowała o takie skonstruowanie zapisów, by każda zainteresowana JST mogła skorzystać z dodatkowych zajęć. Pytała też, na ile planowane rozwiązania będą elastyczne - czy MEiN bierze pod uwagę możliwość organizowania zajęć w formule zdalnej, jeśli taka będzie potrzeba. Przedstawiciel ZMP uzyskał zapewnienie, że 187 mln było liczone razem z uczniami niepublicznych szkół, a także, że środki będą dzielone przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu (tak jak inne środki rezerwy). Na zakończenie tematu przedstawicielka ZPP poprosiła o jednoznaczną deklarację, czy sposób wyliczenia kwoty 187 mln zł uwzględnia maksymalne potrzeby i czy wszystkie zainteresowane samorządy i szkoły będą mogły ubiegać się o środki w pełnej wysokości, determinowanej zapisami projektu rozporządzenia. Jak odpowiedział Dyrektor Jakubczuk w ocenie MEiN środków nie zabraknie, kwotę wyliczono biorąc pod uwagę trzy elementy: liczbę godzin na oddział, liczbę oddziałów oraz stawkę dla nauczycieli. Resort edukacji będzie się starał w miarę możliwości uprościć aplikowanie i przydzielanie środków, stąd przygotowuje specjalną aplikację.
Czw., 22 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka