Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Odpowiedź MEiN w sprawie zmian w tzw. edukacji domowej

Odpowiedź MEiN w sprawie zmian w tzw. edukacji domowej fotolia.pl

Po blisko dwóch miesiącach Związek Powiatów Polskich otrzymał z resortu edukacji pisemną odpowiedź na korespondencję wyrażającą prośbę o uzasadnienie dla stanowiska MEiN, w sprawie zmian w tzw. edukacji domowej. 

Wniosek ZPP w tej sprawie opisywaliśmy tutaj.

Niestety ale odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki jest bardzo zdawkowa i nie ustosunkowano się w niej do kwestii związanej z argumentacją przemawiającą zdaniem resortu za koniecznością wzrostu finansowania edukacji domowej.

Poniżej wyjaśnienia dyrektor Katarzyny Koszewskiej z MEiN odnoszące się do poszczególnych aspektów projektu nowelizacji:

 1. Zniesienie rejonizacji co do województwa.

  Rodzice dziecka zamieszkałego na terenie kraju mogą wystąpić do dyrektora każdej szkoły (przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, publicznej lub niepublicznej), do której dziecko zostało przyjęte na terenie Polski, z wnioskiem o pozwolenie na realizację obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Rodzice, decydując się spełnianie kształcenia dziecka w takiej formie, rezygnują z instytucjonalnej, tradycyjnej formy kształcenia i tym samym przejmują pełną odpowiedzialność za edukację dziecka.

  Szkoła w takim przypadku ma i musi mieć (zgodnie z ustawą) jedynie charakter organizujący i wspierający proces kształcenia. Dziecko realizujące obowiązek szkolny/nauki poza szkołą jest przyjęte do wybranej szkoły w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przyjmowania uczniów do szkół. Tym samym, staje się uczniem szkoły, do której zostało przyjęte i jest zapisane w księdze uczniów.

  Zaproponowana zmian wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci spełniających obowiązek szkolny/nauki poza szkołą, którzy podnosili argument o ograniczeniu nałożonym na uczniów w edukacji domowej, dotyczącym wyboru szkoły, przy braku takiego ograniczenia w przypadku nauki stacjonarnej.
   
 2. Rezygnacja z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

  Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, wymagana przy ubieganiu się o zezwolenie, nigdy nie miała charakteru wiążącego. Jest opinią o dziecku, o jego możliwościach psychofizycznych i uwarunkowaniach środowiskowych, zatem jest formą wsparcia dyrektora szkoły i rodziców dziecka w podjęciu właściwej decyzji o wyborze formy kształcenia. Poradnia nie udziela zgody na edukację domową. Zezwolenie na realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza przedszkolem lub szkołą wydaje, w drodze decyzji administracyjnej, dyrektor przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało przyjęte.
   
 3. Kwestie dotyczące finasowania uczniów realizujących obowiązek szkolny/nauki na podstawie art. 37 ustawy – Prawo oświatowe

  Zwiększenie od roku 2022 w stosunku do tych uczniów wskaźnika Sf z 0,6 na 0,8, skutkować będzie zwiększeniem środków pochodzących z subwencji oświatowej w przeliczeniu na jednego ucznia w edukacji domowej z kwoty ok. 3 640 zł na 4 860 zł. Łącznie przy założeniu, że liczba uczniów w edukacji domowej będzie kształtowała się na poziomie analogicznym jak roku 2021 na edukację domową w 2022 roku zostałaby naliczona w subwencji kwota ok. 80 mln zł (wzrost o ok. 20 mln zł w stosunku do roku 2021). Do wyliczeń przyjęto standard finansowy A z roku 2021 wynoszący 6 069,38 zł. Zwiększenie poziomu finansowania umożliwi wsparcie organizacji przez szkoły dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz konsultacji dostępnych w ramach tzw. nauczania domowego zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.
Czw., 22 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka