Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Trwa procedura zatwierdzania arkuszy organizacyjnych

Trwa procedura zatwierdzania arkuszy organizacyjnych fotolia.pl

Marzec upłynął na przygotowaniu projektów arkuszy organizacyjnych, natomiast wraz z początkiem kwietnia ruszyła procedura konsultacyjna. 

Po sporządzeniu arkusz jest w pierwszej kolejności przekazywany do zaopiniowania przez zakładowe organizacje związkowe.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 19 kwietnia. Projekt arkusza dyrektor powinien więc, zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe przekazać zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że opinia organizacji związkowych nie ma charakteru wiążącego. 

Po otrzymaniu opinii od organizacji zakładowej lub bezskutecznym upływie 10-dniowego terminu przewidzianego na zaopiniowanie projektu arkusza przez tę organizację dyrektor szkoły przekazuje arkusz do zatwierdzenia organowi prowadzącemu. Musi to nastąpić do 21 kwietnia.

Następnie organ prowadzący przekaże arkusz organizacji do zaopiniowania organowi nadzoru pedagogicznego, który w ciągu 10 dni roboczych (ale nie później niż do 20 maja 2021 r.) powinien go zaopiniować. Opinia organu nadzoru pedagogicznego również nie ma charakteru wiążącego.

Docelowo arkusz organizacyjny zostanie zatwierdzony przez organ prowadzący w terminie do 29 maja 2021 r.

Pt., 9 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka