Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dofinasowanie na poprawę jakości edukacji przedszkolnej

Dofinasowanie na poprawę jakości edukacji przedszkolnej fotolia.pl

Od 19 do 26 lutego br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać następujące podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

W ramach przedmiotowego konkursu wsparciem zostaną objęte działania dotyczące kształtowania i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Projekty mogą obejmować również doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym, kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 3 529 411,76 PLN, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego

Czw., 21 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba