Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wsparcie pozaszkolnych form kształcenia zawodowego

Wsparcie pozaszkolnych form kształcenia zawodowego fotolia.pl

W terminie od 29 stycznia do 5 lutego br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), z zastrzeżeniem, że spełniają kryteria dostępu dotyczące właściwości wnioskodawcy określone dla tego konkursu.

Wsparciem w ramach konkursu zostaną objęte działania związane z podnoszeniem umiejętności oraz uzyskiwaniem kwalifikacji zawodowych przez uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianiem ich zdolności do zatrudnienia poprzez:

  1. kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  2. kursy umiejętności zawodowych,
  3. inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Realizacja powyższego typu projektu odbywać się ma w systemie popytowym, a niniejszy konkurs ma na celu wyłonienie operatora systemu popytowego w subregionie przemyskim.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 165 000,00 zł, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 90%.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RPO Województwa Podkarpackiego

Pt., 15 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba