Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Startuje projekt Dostępna Szkoła

Startuje projekt Dostępna Szkoła fotolia.pl

Po kilku miesiącach przygotowań i konsultacji eksperckich - startuje projekt Dostępna Szkoła! To ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest likwidacja barier z obszaru dostępności w szkołach podstawowych każdego typu.

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest jako pilotaż działania „Szkoła bez barier – program Dostępność Plus” przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Jego główną osią jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy dostępności w różnych obszarach i przetestowanie go w szkołach podstawowych. Na ten cel zostało przeznaczone 40 mln zł w formie grantów, które zostaną przekazane wyłonionym w konkursie organom prowadzącym szkoły.

Model Dostępnej Szkoły                  

Dokument ten opracowywany został przez ekspertów z zakresu dostępności z całej Polski w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz promowania edukacji włączającej w Polsce. Model uwzględnia cztery obszary działania:

  •      architektoniczny
  •      techniczny
  •      edukacyjny i społeczny
  •      proceduralny i organizacyjny

Rekrutacja                                                                   

Nabór wniosków zaplanowany jest na II połowę października. Mogą je składać wyłącznie organy prowadzące szkoły podstawowe. W rekrutacji wybranych zostanie minimum 30 organów prowadzących dla 60 szkół podstawowych, w których zostanie zwiększona dostępność zgodnie ze standardami Modelu Dostępnej Szkoły.

Granty

Grantem objęte zostaną szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne wszystkich typów, w tym, ogólnodostępne, integracyjne oraz specjalne. Wysokość grantu dla jednego organu prowadzącego wynosić będzie od 500 tys. do 1 350 000 zł. W rekrutacji będzie można zgłosić od jednej do trzech podległych placówek. Wsparciem objęte zostaną w szczególności podmioty z mniejszych ośrodków (organy prowadzące zarejestrowane w miejscowości do 50 tys. mieszkańców) oraz organy prowadzące zgłaszające do udziału w projekcie więcej niż jedną placówkę.

Poza wsparciem finansowym, grantobiorcy mogą liczyć również na pomoc w następującym zakresie:

  •      doradztwo i szkolenie kadry zarządzającej organów prowadzących oraz szkół w zakresie dostępności i tworzenia Indywidualnych Planów Poprawy Dostępności, 
  •      przeprowadzenie profesjonalnych audytów dostępności szkół, 
  •      udostępnienie narzędzia do samodzielnej oceny poziomu dostępności szkół,
  •      doradztwo w zakresie zasad wydatkowania i rozliczenia grantu.  

Harmonogram

Szczegółowy harmonogram działań, regulamin konkursu oraz procedura oceny i wyboru organów prowadzących zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu w dniu 1 października br. oraz zaprezentowane podczas konferencji.

Więcej informacji o projekcie: http://www.dostepnaszkola.info/ 

Pt., 25 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska