Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przedszkole najbliższe wg WSA

Przedszkole najbliższe wg WSA fotolia.pl

Najbliższym przedszkolem będzie tylko takie przedszkole, które pozwala realizować wszystkie z wytycznych zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowane do zaleceń wyrażonych przez zespół orzekający w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Orzeczenie stwierdzające potrzebę kształcenia specjalnego poprzez swe zalecenia indywidualizuje wobec określonego dziecka proces kształcenia, formę i programy nauczania oraz zajęcia rewalidacyjne, tworząc na przyszłość najlepsze warunki osiągnięcia celów systemu oświaty - art. 1 pkt 7 ustawy - oraz odpowiednie warunki szczególnej opieki zdrowotnej, których stworzenie dla dziecka przez władze publiczne gwarantuje art. 68 ust. 3 Konstytucji RP. Przedszkole najbliższe pod względem geograficznym miejsca zamieszkania dziecka, jednak nie pozwalające zrealizować wszystkich wytycznych wynikających z treści orzeczenia nie jest przedszkolem najbliższym w takim znaczeniu, jakie temu słowu nadaje art. 32 ust. 6 ustawy. Jeżeli takie przedszkole istnieje i znajduje się bliżej miejsca zamieszkania dziecka, to gmina powinna zapewnić dojazd lub zwrócić jego koszty do tego właśnie przedszkola, jako najbliższego geograficznie względem miejsca zamieszkania dziecka niepełnoprawnego. Innymi słowy - gmina odmawiając zwrotu kosztów dojazdu do przedszkola wnioskowanemu przez rodziców dziecka winna udowodnić, że przedszkole o takim samym standardzie funkcjonuje w odległości bliższej miejsca zamieszkania dziecka. 

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 2 lipca 2020 r., sygn. akt: III SA/Gd 833/19

Pt., 10 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka