Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Budowa i remont drogi leśnej a Prawo budowlane

Budowa i remont drogi leśnej a Prawo budowlane fotolia.pl

Czy budowa i remont drogi leśnej wymagają odpowiednio pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia? Czy w takim przypadku mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane?

Odpowiedź: Tak – jednakże w przypadku, kiedy droga leśna jest „drogą” w rozumieniu Prawa budowlanego (Pr. bud.) i ustawy o drogach publicznych (udp).

W myśl art. 3 pkt 3a Pr. bud. drogi zalicza się do obiektów liniowych. Z kolei zgodnie z art. 4 pkt 2 udp droga to budowla składająca się z części i urządzeń drogi, budowli ziemnych, lub drogowych obiektów inżynierskich, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 Pr. bud., stanowiąca całość techniczno-użytkową, usytuowaną w pasie drogowym i przeznaczoną do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Należy zauważyć, że drogi (podobnie jak wszystkie obiekty budowlane) powstają w wyniku prowadzenia robót budowlanych z wykorzystaniem wyrobów budowlanych (art. 3 pkt 1 Pr. bud.). Zatem budowlą (art. 3 pkt 3 Pr. bud.) będzie również droga leśna, jeżeli będzie spełniać ww. cechy, bowiem w myśl Prawa budowlanego nie ma znaczenia, czy droga jest budowana w lesie, czy poza terenem lasu. Co istotne, budowa takiej drogi wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (art. 28 Pr. bud.), a jej remont wymaga dokonania zgłoszenia (art. 29 ust. 3 pkt 2 lit. a Pr. bud.).

Inaczej będzie w sytuacji, kiedy droga leśna powstała jedynie w wyniku poruszania się ludzi i pojazdów po gruncie (tj. droga została faktycznie „wydeptana” i „wyjeżdżona”). Takiej drogi nie należy kwalifikować jako obiekt budowlany. Oznacza to, że nie podlega ona przepisom Prawa budowlanego.

Jednakże wykonanie (przy użyciu wyrobów budowlanych) nowej nawierzchni tej drogi o większej twardości (przykładowo: ułożenie kostki brukowej) należy traktować jako budowę nowego obiektu budowlanego (czyli drogi w rozumieniu Pr. bud.). Wymaga to uzyskania pozwolenia na budowę.

Śr., 10 Lp. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak