Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Październikowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST: ciąg dalszy dyskusji nad stanowiskiem GGK i 3 rozporządzenia

Październikowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST: ciąg dalszy dyskusji nad stanowiskiem GGK i 3 rozporządzenia fotolia.pl

Kontynuacja tematu związanego ze stanowiskiem Głównego Geodety Kraju dotyczącego liczenia terminu weryfikacji i 3 rozporządzenia – tak wyglądała „wokanda” na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu, który odbył się 18.10.2023 r.

Opiniowane projekty

Zespół opiniował 3 projekty rozporządzeń, przy czym opinię pozytywną uzyskał tylko projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Pozostałe 2 projekty, tj.:

  • projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie przygotowania projektu planu ogólnego gminy (nr 98 w wykazie prac legislacyjnych MRiT),
  • projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

były przedmiotem długiej dyskusji.

Przedstawiciel MRiT przyznał, że resort jest w trakcie analizowania uwag zgłoszonych przez stronę samorządową. Ostateczny tekst rozporządzenia uwzględniający i odrzucający uwagi nie został jeszcze przygotowany.

Strona samorządowa wskazywała z kolei, że pożądane jest, aby rozporządzenie weszło w życie z uwzględnieniem zgłoszonych uwag. Podnoszono również, że gminy w dalszym ciągu nie wiedzą, jak ma wyglądać finansowanie planów ogólnych. Samorządy oczekują pełnego sfinansowania realizacji planów ogólnych, przy czym część może pochodzić z KPO, a reszta z budżetu państwa.

Związek Miast Polskich zapowiedział, że będzie apelował o zmiany, aby zostały wydłużone terminy na wykonanie tych planów.

Ostatecznie opiniowanie projektów obydwu rozporządzeń przeniesiono na następne obrady Zespołu, oczekując odpowiedzi na uwagi i przedstawienie zaktualizowanych projektów.

„Gwóźdź programu”, czyli dyskusji nad stanowiskiem GGK ciąg dalszy…

Tytułem przypomnienia – o stanowisku Głównego Geodety Kraju w zakresie liczenia terminu weryfikacji pisaliśmy już tutaj i tutaj, a temat ten – z inicjatywy Związku Powiatów Polskich, został poruszony podczas ubiegłych obrad Zespołu.

Kontynuując dyskusję nad stanowiskiem GGK przedstawiciele ZPP poinformowali, że 4 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami GUGiK w temacie liczenia terminu weryfikacji.

10 października Związek Powiatów Polskich przedstawił Głównemu Geodecie opinię prawną, w której wykazano, że stanowisko GGK jest błędne i nie ma dla starostów (jako adresatów) żadnego znaczenia prawnego.

„Do rozpoczęcia obrad Zespołu nie otrzymaliśmy odpowiedzi na naszą analizę prawną. Zatem jakie jest stanowisko GGK w związku z przedstawioną opinią?” – dopytywali przedstawiciele ZPP.

Reprezentanci GUGiK potwierdzili otrzymanie opinii, jednakże przyznali, że jest ona ciągle przedmiotem analizy.

„Do stanowiska ZPP odniesiemy się na piśmie. Rozwiązania są dwa – albo pozostaniemy przy swoim stanowisku, albo przychylimy się do stanowiska Związku” – kontynuował GUGiK.

ZPP w imieniu 380 starostów zaapelował o jak najszybsze podjęcie decyzji i wycofanie się GGK z podjętego stanowiska.

W efekcie, podobnie jak na wrześniowym posiedzeniu Zespołu, temat nie został zakończony.

Jednakże, na skutek wniosku strony samorządowej w posiedzeniu plenarnym KWRiST w dniu 25 października 2023 r. osobiście udział weźmie Pani Alicja Kulka (Główny Geodeta Kraju) w celu przedstawienia ostatecznego stanowiska w sprawie liczenia terminów weryfikacji.

Dodatkowo GUGiK zapewnił, że przed posiedzeniem KWRiST odniesie się na piśmie do opinii prawnej Związku Powiatów Polskich.

Sob., 21 Prn. 2023 0 Komentarzy
Przemysław Matysiak
Redaktor Przemysław Matysiak