Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Główny Geodeta Kraju o liczeniu terminu weryfikacji

Główny Geodeta Kraju o liczeniu terminu weryfikacji fotolia.pl

„Mając na uwadze pojawiające się nieścisłości w stosowaniu przepisu art. 12b ust. 1a pkt 1-3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, uprzejmie informuję, że terminy weryfikacji, o których mowa w art. 12b ust. 1a pkt 1-3 Pgk, liczy się od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac” – takie stanowisko zajął Główny Geodeta Kraju w piśmie z 29 czerwca 2023 r. skierowanym do starostów, prezydentów miast i wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Oznacza to, że zdaniem GGK, do terminu weryfikacji wlicza się dzień przekazania zawiadomienia. W zakresie obliczania ww. terminów nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi, przy obliczaniu terminu określonego w dniach, nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło zdarzenie.

GGK tłumaczy, że jeżeli w ustawie szczegółowej (a taką jest Prawo geodezyjne i kartograficzne) termin jest zapisany inaczej, to obowiązują przepisy tej ustawy. W ten sposób GGK uzasadnia obliczanie terminów od dnia otrzymania zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

Co istotne, GGK informuje, że powyższe stanowisko będzie miało zastosowanie przy analizie przekazywanych do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ankiet dotyczących terminów weryfikacji, od III kwartału 2023 r.

Jak podaje portal GEOFORUM (link: geoforum.pl) stanowisko GGK wzbudziło wiele kontrowersji, a jego wynikiem jest najnowsza aktualizacja jednego z programów do prowadzenia PZGiK. Program po najnowszej aktualizacji pozwala na wybór jednej z dwóch opcji liczenia terminu weryfikacji, tj. zgodnie z interpretacją GUGIK lub zgodnie z regułami polskiego prawa zawartymi np. w KPA i KC.

Z treścią stanowiska można zapoznać się na BIP Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pod adresem: dwingik.duw.pl 

Czw., 13 Lp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak