Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy powiat może dokonać darowizny na rozbudowę powiatowego inspektoratu weterynarii? RIO wyjaśnia

Czy powiat może dokonać darowizny na rozbudowę powiatowego inspektoratu weterynarii? RIO wyjaśnia fotolia.pl

Powiat nie może dokonać darowizny na rzecz powiatowego lekarza weterynarii z przeznaczeniem na rozbudowę powiatowego inspektoratu weterynarii – tak wynika ze stanowiska RIO w Poznaniu z 05.12.2022 r.

Izba wskazała, że zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ustawa przewiduje również zasadę legalności, z której wynika, że JST dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków (art. 44 ust. 2 ustawy).

Wobec tego organ powiatu nie może stosować przepisów ustawy w sposób wybiórczy i postępować w sposób zgodny tylko z jedną z zasad, z pominięciem lub wręcz z naruszeniem pozostałych zasad.

Omawiana darowizna stanowi wydatek, który nie ma konkretnego tytułu prawnego. W przepisach brak jest bezpośredniej podstawy prawnej uprawniającej do dofinansowywania tego rodzaju inwestycji przez JST.

Zatem starosta nie może działać według zasady „co nie jest zakazane, jest dozwolone” i nie mając tytułu prawnego wynikającego z ustawy o finansach publicznych zawrzeć umowy darowizny, która jest regulowana przepisami prawa cywilnego. Tym bardziej, że art. 12 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej określa zasady finansowania tej Inspekcji, w tym powiatowego lekarza weterynarii, jako kierownika powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej i stanowi, że „koszty działalności Inspekcji i wykonywania zadań (…) są pokrywane z budżetu państwa”.

Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 05.12.2022 r.

Źródło: bip-api.poznan.rio.gov.pl 

Czw., 19 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak