Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Samorządowcy pytają rząd, co z dyrektywą ws. wody pitnej

Samorządowcy pytają rząd, co z dyrektywą ws. wody pitnej fotolia.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych skierowało do Ministerstwa Infrastruktury wystąpienie dotyczące transpozycji w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Według samorządowców, czas na wdrożenie dyrektywy mija, a oni nie mają od rządu żadnej informacji na ten temat.

Tzw. Dyrektywa ws. wody pitnej (Drinking Water Directive – DWD) to akt prawny wydany przez Parlament Europejski i Radę mająca wejść w życie 12 stycznia 2023 r. Jak piszą w swym wystąpieniu samorządowcy zgrupowani w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorządowych, z ich wiedzy wynika, że na bazie DWD toczą się w resorcie infrastruktury prace nad nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jednakże gminy, których zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym, nie mają żadnych informacji ze strony rządu. Dlatego OPOS zwrócił się o przekazanie szczegółowych informacji na temat:

  • stanu prowadzonych prac,
  • sposobu transponowania jednoznacznie wskazanego dyrektywą podziału obowiązków i zadań koniecznych dla bezpieczeństwa dostaw wody do konsumenta,
  • możliwości utworzenia systemu wspierającego małe gminy w celu realizacji zapisów dyrektywy,
  • możliwości stworzenia krajowych, jednoznacznych definicji i standardów oceny jakości i efektywności świadczonych usług wodociągowych wzorowanych na międzynarodowych standardach ISO (np. ISO 24510:2007; ISO 24511; ISO 24512:2007; ISO/TR 24514:2018; ISO 24528:2021; IWA 6:2008) i Wytycznych WHO dotyczących jakości wody do picia,
  • uregulowania prawnego majątku infrastruktury wodociągowej nieposiadającej dotychczas uregulowanej formy właścicielskiej (wynikającej z braku pełnej dokumentacji przy przekazywaniu wodociągów gminom),
  • przewidywanego okresu przeprowadzenia konsultacji społecznych nowych aktów prawnych. 

Organizacja samorządowa w swym liście, skierowanym do wiceministra Marka Gróbarczyka, zwraca uwagę, że wcześniejsze zapoznanie strony samorządowej i społecznej z zapisami nowych przepisów pozwoli na lepsze zrozumienie transponowanej dyrektywy i osiągnięcie lepszych efektów w zakresie dostępu do wody pitnej. 

Ponadto, gminy wyraziły oczekiwanie, że w przygotowywanych przepisach zostaną ujęte również tematy, które nie wynikają wprost z DWD, jednak są dotychczas nieuregulowane lecz istotne dla bezpieczeństwa wody np. poprawna eksploatacja, kształcenie i dokształcanie w zakresie zarządzania ryzykiem, prawnie uregulowany rejestr dostawców wody wraz z istotnymi informacjami, system wsparcia merytorycznego i finansowego dla małych gmin.

Pt., 22 Lp. 2022 0 Komentarzy
Adrian Pokrywczyński
redaktor Adrian Pokrywczyński