Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Dane osobowe kontrahentów JST nie podlegają ścisłej ochronie

Z wokandy. Dane osobowe kontrahentów JST nie podlegają ścisłej ochronie fotolia.pl

WSA we Wrocławiu stwierdził, że ochrona danych kontrahentów JST, takich jak nazwy, imiona i nazwiska, ma ograniczony zakres i dane takie podlegają udostępnieniu w trybie informacji publicznej. Nie podlegają one wyłączeniu z uwagi na prywatność tych osób wskazaną w art. 5 ust. 2 u.d.i.p.

Skarżący wniósł skargę w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Działając w imieniu mieszkańców, jako radny Rady Miejskiej złożył wniosek o udostępnienie w formie kserokopii faktur za publikowany przez gminę materiał informacyjny do chwili obecnej wraz z informacją o przedmiocie dokonującym redakcji i składu tego materiału tj. kopii umowy z podmiotem realizującym tego rodzaju usługi.

Skarżącemu w odpowiedzi przesłano żądane materiały, jednak w wielu przypadkach na kopiach tych materiałów zostały częściowo zanonimizowane dane wykonawców. Wybiórczość w anonimizowaniu danych oraz to, że sprawy dotyczą wydatkowania środków publicznych znacznej wysokości spowodowały, że skarżący zwrócił się do burmistrza o odanonimizowanie danych. Organ odmówił wykonania żądania.

WSA stwierdził, że dokumenty źródłowe przesłane skarżącemu zostały pozbawione danych podmiotów wykonawców, z którymi gmina zawierała umowy. Według linii orzeczniczej sądów przyjmuje się, że ochrona danych o kontrahentach JST, takich jak nazwy, imiona i nazwiska ma ograniczony zakres i dane takie podlegają udostępnieniu w trybie informacji publicznej – nie podlegają wyłączeniu z uwagi na prywatność tych osób wskazaną w art. 5 ust. 2 u.d.i.p.

W powyższym świetle, dokonując anonimizacji danych przedsiębiorcy zawartych w umowach, organ nieprawidłowo zastosował normę art. 5 ust. 2 u.d.i.p. poprzez dokonanie anonimizacji żądanych przez skarżącego dokumentów. Stąd też organ niezasadnie usuwając dane kontrahentów z dokumentów i w takim kształcie przedstawiając je skarżącemu oraz nie ujawniając tych danych na ponowny wniosek skarżącego wraz z upływem 14 dniowego określonego w art. 13 ust. 1 u.d.i.p. dopuścił się bezczynności i pozostaje nadal w tej bezczynności.

Sąd zobowiązał więc burmistrza do załatwienia sprawy w terminie 14 dni.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2022 r. IV SAB/Wr 978/21

Śr., 13 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka