Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

UODO: Wójt nie może pozyskać danych o zużyciu wody

UODO: Wójt nie może pozyskać danych o zużyciu wody fotolia.pl

Pozyskanie danych osobowych przez podmiot realizujący zadania publiczne powinno wynikać z przepisów prawa odnoszących się do zadań tego podmiotu – stwierdził Urząd Ochrony Danych Osobowych w niedawnej opinii.

Organ wskazał, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi dotyczące pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych lub inny sposób udokumentowania wykonania tych obowiązków.

Przepisy przywołanej ustawy regulują zasady dokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Jednocześnie UODO przypomniał, że rada gminy może określić w drodze uchwały, inne sposoby udokumentowania wykonania tych obowiązków.

Organ powołując się na orzecznictwo wskazał, że obowiązek wydania przez wójta decyzji powstaje nie tylko w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ale także w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy wprawdzie zawarli takie umowy, ale nie udokumentowali faktu ich wykonywania dowodami płacenia za usługi w zakresie opróżniania takich zbiorników i transportu takich nieczystości (wyrok WSA w Kielcach z 10.11.2010 r., sygn. II SA/Ke 628/10).

Reasumując, UODO stanął na stanowisku, że zarówno zmieniony art. 6 ust. 5a oraz nowo dodane ust. 5b i ust. 5c ww. ustawy (weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.), jak też dotychczasowe przepisy nie dają wójtowi podstawy do pozyskiwania od przedsiębiorstwa wodociągowego danych osobowych w zakresie ilości wody zużytej przez właściciela nieruchomości.

Źródło: uodo.gov.pl 

Pt., 27 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak