Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Standardy egzaminacyjne dla kolejnych zawodów

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określa zakres wiedzy, której można oczekiwać od osoby posiadającej potwierdzenie określonych kwalifikacji zawodowych. Przygotowana właśnie nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej przewiduje wprowadzenie standardów dla sześciu kolejnych zawodów.

Zawody te to: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, technik energetyk, technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych , technik tyfloinformatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Są to zawody niedawno wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Tytułem przykładu – technik przeróbki kopalin stałych powinien w szczególności umieć:

  1. czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a szczególności rozróżniać informacje zawarte w dokumentacji technicznej stosowanej w zakładach przeróbki kopalin stałych, określać parametry technologiczne prowadzonych procesów na podstawie dokumentacji produkcyjnej, rozróżniać minerały i skały towarzyszące w złożach kopalin stałych oraz określać ich właściwości na podstawie szkiców, rysunków, fotografii i opisów;
  2.  przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności obliczać ilość kopaliny stałej (nadawy) niezbędną do prawidłowego prowadzenia procesów technologicznych w zakładach przeróbki kopalin stałych;
  3. bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem obrad na czerwcowym posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Śr., 18 Mj. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski