Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Co podlega kontroli OSK, którego infrastruktura zlokalizowana jest na obszarze działania innego starosty?

Co podlega kontroli OSK, którego infrastruktura zlokalizowana jest na obszarze działania innego starosty? fotolia.pl

Kwestia kontroli ośrodka szkolenia kierowców, którego infrastruktura znajduje się częściowo na terenie innego powiatu została uregulowana w art. 44 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami (ukp).

Przepis ten stanowi, że starosta kontroluje ośrodek szkolenia kierowców wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze działania tego starosty:

  1. co najmniej raz w roku lub
  2. jeżeli na nieprawidłowy przebieg szkolenia wskazują złożone na ośrodek skargi, lub
  3. na wniosek starosty, który wpisał ośrodek szkolenia kierowców do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Z ww. przepisu wynika bezspornie obowiązek cyklicznego i regularnego (tj. co najmniej raz w roku) kontrolowania takiego OSK. Pozostałe przypadki związane są albo ze składanymi na OSK skargami, albo z inicjatywą kontrolną (wnioskiem) starosty „macierzystego”, czyli tego, który wpisał OSK do rejestru.

Co zatem podlega kontroli OSK, o której mowa w tytułowym pytaniu?

Otóż należy wskazać, że zakres przedmiotowy kontroli został określony w art. 44 ust. 4 ukp bez względu na lokalizację infrastruktury szkoleniowej. Kontrola przeprowadzana na podstawie art. 44 ust. 2 ukp jest przedmiotowo tożsama z kontrolą przeprowadzaną na podstawie art. 44 ust. 1 ukp.

Oznacza to, że w przypadku istnienia infrastruktury na terenie innego powiatu niż powiat, w którym OSK jest zarejestrowany, kontroli podlega nie tylko infrastruktura sensu stricto (czyli nie tylko same obiekty w postaci placów manewrowych, czy sal wykładowych), lecz również zajęcia szkoleniowe przeprowadzane w tych obiektach.

Przykładowo: OSK jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Starostę X. Na terenie powiatu sąsiedniego, czyli na obszarze działania Starosty Y, OSK posiada plac manewrowy. Zatem Starosta Y powinien corocznie kontrolować plac jako infrastrukturę oraz zajęcia szkoleniowe przeprowadzane na tym obiekcie.

Przeprowadzanie kontroli OSK ograniczających się wyłącznie do infrastruktury, a pomijających kontrolę zasad i sposobu przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych, będzie stanowiło naruszenie art. 44 ust. 2 ukp.

Śr., 29 Mj. 2024 3 Komentarze Dodane przez: Przemysław Matysiak

Komentarze

Małgorzata
0 # Małgorzata 2024-06-04 12:34
kontrolować corocznie czyli raz w danym roku kalendarzowym? czy przed upływem 12 miesięcy od ostatniej kontroli?
| | |
Przemysław Matysiak
0 # Przemysław Matysiak 2024-06-06 09:53
Kontrola powinna odbyć się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od poprzedniej kontroli. W przypadku corocznej kontroli OSK będzie podobnie jak w przypadku SKP - czyli starosta jest zobowiązany do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli OSK, to jest w odstępach nie dłuższych niż 12 miesięcy.
Zapraszam do zapoznania się z artykułem dot. corocznej kontroli SKP - https://wartowiedziec.pl/komunikacja-i-transport/72506-kontrola-skp-raz-w-roku-czy-rok-od-poprzedniej-kontroli
| | |
igor
0 # igor 2024-06-12 13:35
A co w przypadku uczestniczenia, podczas kontroli, Starosty X w egzaminie wewnętrznym praktycznym, gdzie plac manewrowy jest na terenie Starosty Y ?
| | |