Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szyld stacji kontroli pojazdów

Szyld stacji kontroli pojazdów fotolia.pl

Przepis § 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów, stanowi, że:

  1. Stacja kontroli pojazdów powinna być oznaczona na zewnątrz, w miejscu widocznym, szyldem barwy niebieskiej z białymi napisami, zawierającym co najmniej: kod rozpoznawczy, określenie rodzaju i godziny otwarcia stacji kontroli pojazdów.
  2. Jeżeli stacja kontroli pojazdów znajduje się na zamkniętym terenie, to dojazd do niej powinien być oznaczony w sposób widoczny.

Pytanie: Czy informacje identyfikujące SKP powinny zostać zamieszczone na jednym szyldzie?

Odpowiedź: Z konstrukcji § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia wynika, że informacje o SKP powinny zostać łącznie zamieszczone na jednym szyldzie.

Pytanie: Czy SKP może zostać oznaczona więcej niż jednym szyldem?

Odpowiedź: Tak. Nie ma zakazu, aby obok szyldu te same informacje znalazły się również w innych miejscach SKP.

Pytanie: Jaka powinna być wielkość szyldu i użytych na nim liter?

Odpowiedź: Rozporządzenie nie określa wielkości szyldu, ani rozmiaru czcionki. Przepisy nie określają również minimalnych, jak też maksymalnych wymiarów szyldu i użytych liter.

Litery na szyldzie mogą mieć różną wielkość – przykładowo: określenie rodzaju SKP większą czcionką, a kod stacji mniejszą.

Dobrą praktyką jest, aby szyld SKP był czytelny z dalszej odległości. Sens przepisów rozporządzenia polega na zapewnieniu dostępności do podstawowych informacji o stacji kontroli pojazdów dla każdego klienta. Zatem, jeżeli szyld jest umieszczony na zewnątrz i każdy zainteresowany ma możliwość odczytania informacji na nim zawartych, to należy uznać, że wymóg określony w § 1 ust. 1 rozporządzenia został spełniony.

Zbyt mała wielkość szyldu lub użytych na nim liter może stanowić ryzyko dla przedsiębiorcy, który pozbawia się de facto instrumentu reklamowego i marketingowego.

Pytanie: Czy szyld może zawierać dodatkowe informacje?

Odpowiedź: Rozporządzenie określa minimalne wymagania informacyjne, które powinny znaleźć się na szyldzie SKP, tj. kod rozpoznawczy, określenie rodzaju i godziny otwarcia stacji kontroli pojazdów. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby na szyldzie oprócz wymaganych informacji zamieścić dodatkowe, np. nazwę (firmę) przedsiębiorcy, numer telefonu, czy informacje o kategorii przeprowadzanych przez SKP badań.

Pytanie: Czy szyld musi być zamontowany na ścianie budynku stacji?

Odpowiedź: Rozporządzenie wymaga, aby szyld znajdował się na zewnątrz stacji, w miejscu widocznym. Nie oznacza to, że musi być on zawieszony bezpośrednio na ścianie budynku, w którym znajduje się SKP. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby szyld został zamontowany np. na stelażu reklamowym znajdującym się na terenie stacji.

Należy mieć jednak na uwadze, że umiejscowienie szyldu nie może wprowadzać w błąd potencjalnego klienta SKP. W praktyce należy unikać sytuacji związanej z zamieszczaniem szyldu SKP na zbiorczej tablicy informacyjnej na obszarze, gdzie zlokalizowanych jest kilka budynków, w których prowadzona jest różna działalność gospodarcza.

Pytanie: Jak oznaczyć dojazd do SKP znajdującej się na terenie zamkniętym?

Odpowiedź: Przepisy nie określają sposobu takiego oznaczenia, wymagają jedynie, aby dojazd był „oznaczony w sposób widoczny”.

Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby dojazd do SKP był oznaczony przykładowo: przy użyciu baneru zawieszonego na ogrodzeniu terenu zamkniętego czy tablicy zamontowanej na stelażu reklamowym, na których wskazany jest kierunek dojazdu do stacji.

Śr., 29 Mj. 2024 1 Komentarz Dodane przez: Przemysław Matysiak

Komentarze

Małgorzata
0 # Małgorzata 2024-06-13 09:46
Mam pytanie co zrobić w sytuacji gdy przedsiębiorca prowadzący warsztat samochodowy wywiesił sobie szyld: Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów, a nie prowadzi stacji? czy można zwrócić jemu uwagę, że wprowadza w błąd klientów czy każdy może zawiesić taki szyld?
| | |